User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:krille

This is an old revision of the document!


Namn: Krille

Modell: VAX 8650

Introduktionsår: 4 december 1985

Tillverkare: Digital Equipment Corporation (DEC)

Krilles historia: Just denna VAX 8650 tillverkades gissningsvis 1986, i Galway, Irland, enligt bqt. Har varit hos Ericsson i Kista. De köpte den troligen ny. Okänt vad den användes till.

Donator: Hämtades på Ericsson med lastbil av Update-medlemmarna bqt och Björn Knutsson, cirka 1996.

Kontaktperson(er): bqt

VAX 8650 på Rhode Island Computer Museum

projekt/rudel/grovinventering/krille.1486025728.txt.gz · Last modified: 2017/02/02 09:55 by lidbjork