User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:mall

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projekt:rudel:grovinventering:mall [2017/01/13 08:49]
pontus created
projekt:rudel:grovinventering:mall [2020/11/06 15:01] (current)
pontus
Line 1: Line 1:
-Namn: Datorns hostnamn, t.ex. Elsa+**Namn:** Datorns hostnamn, t.ex. Elsa
  
-Modell: Datorns modell, PDP-12+**Modell:** Datorns modell, PDP-12
  
-Introduktionsår: När datorn lanserades, t.ex. 1968+**Introduktionsår:** När datorn lanserades, t.ex. 1968
  
-Tillverkare: Namnet på tillverkaren vid tillverkningstillfället. +**Tillverkare:** Namnet på tillverkaren vid tillverkningstillfället. 
  
-HistoriaKommer från institution X, användes till Y, köptes från Z, uppgraderades från Å->Ä.+**Signifikans:** Varför är denna dator värd att bevara
  
-DonatorHur hamnade den hos update+**Historia:** Kommer från institution X, användes till Y, köptes från Z, uppgraderades från Å->Ä.
  
-Kontaktperson(er): En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna.+**Donator:** Hur hamnade den hos update 
 + 
 +**Kontaktperson(er):** En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna.
projekt/rudel/grovinventering/mall.1484293762.txt.gz · Last modified: 2017/01/13 08:49 by pontus