User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:riemann

Namn: Riemann Riemann

Modell: Cray Y-MP EL-94

Introduktionsår: 1992

Tillverkare: Cray

Signifikans: Riemann användes för forskning inom kaosteori och innan dess användes den av Lotus Cars.

Historia: Matematiska institutionen vid Uppsala universitet köpte denna av Lotus Cars

Donator: Matematiska institutionen

Kontaktperson(er): En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna.

projekt/rudel/grovinventering/riemann.txt · Last modified: 2020/11/08 19:04 by pontus