User Tools

Site Tools


projekt:rudel:grovinventering:riemann

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projekt:rudel:grovinventering:riemann [2020/11/06 15:59]
pontus created
projekt:rudel:grovinventering:riemann [2020/11/08 19:04] (current)
pontus
Line 10: Line 10:
 **Signifikans:** Riemann användes för forskning inom kaosteori och innan dess användes den av Lotus Cars. **Signifikans:** Riemann användes för forskning inom kaosteori och innan dess användes den av Lotus Cars.
  
-**Historia:** Matematiska Institutionen vid Uppsala Universitet köpte denna av Lotus Cars+**Historia:** Matematiska institutionen vid Uppsala universitet köpte denna av Lotus Cars
  
-**Donator:** Matematiska Institutionen+**Donator:** Matematiska institutionen
  
 **Kontaktperson(er):** En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna. **Kontaktperson(er):** En eller fler som kan veta mer! Kontakta gärna.
projekt/rudel/grovinventering/riemann.txt · Last modified: 2020/11/08 19:04 by pontus