User Tools

Site Tools


projekt:rudel:lokalbehov

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:rudel:lokalbehov [2020/02/05 14:23]
pontus [Åsikter och Tankar]
projekt:rudel:lokalbehov [2020/11/08 20:53] (current)
pontus
Line 1: Line 1:
 ====== Update Lokalbehov ====== ====== Update Lokalbehov ======
 Updates verksamhet bedrivs i vår datorhall, t-sal, förråd och i allmänna lokaler i hus 1. Det är för det mesta trångt och lokalerna har format aktiviteten. Updates verksamhet bedrivs i vår datorhall, t-sal, förråd och i allmänna lokaler i hus 1. Det är för det mesta trångt och lokalerna har format aktiviteten.
 +
 +För en översikt se: [[lokaler:start]]
  
 ===== Nuvarande lokaler och dess syfte ===== ===== Nuvarande lokaler och dess syfte =====
projekt/rudel/lokalbehov.txt · Last modified: 2020/11/08 20:53 by pontus