User Tools

Site Tools


projekt:rudel:lokalbehov

This is an old revision of the document!


Update Lokalbehov

Updates verksamhet bedrivs i vår datorhall, t-sal, förråd och i allmänna lokaler i hus 1. Det är för det mesta trångt och lokalerna har format aktiviteten. För att bättre bättre förstå behoven kan man instället utgå från de önskade aktiviteterna och dess behov.

Nuvarande lokaler och dess syfte

Lokal | Storlek | Syfte


A|B|C

projekt/rudel/lokalbehov.1580676949.txt.gz · Last modified: 2020/02/02 21:55 by pontus