User Tools

Site Tools


projekt:rudel:lokalbehov

This is an old revision of the document!


Update Lokalbehov

Updates verksamhet bedrivs i vår datorhall, t-sal, förråd och i allmänna lokaler i hus 1. Det är för det mesta trångt och lokalerna har format aktiviteten. För att bättre bättre förstå behoven kan man instället utgå från de önskade aktiviteterna och dess behov.

Nuvarande lokaler och dess syfte

Lokal Syfte

030 | Datorhall | 8 x 4m = 32 kvm 015 | T-sal | 6 x 7m = 42 kvm 015b | Passage | 4 x 2.5m = 10 kvm 014 | förråd | 3 x 6m = 18 kvm 010 - förråd: 6 x 3.5m = 21m2 009 - förråd: 6 x 3.5m + 1.5 * 2 = 24m2

Total: 126m2

Anekterat: 007a - korridor: 1 x 3m = 3m2 008 - förråd: 3 x 4m = 12m2 001 - trappa: 2 x 1m = 2m2

Totalt: 17m2

036 - korridor: ?

Total total: 164m2|B|C

projekt/rudel/lokalbehov.1580677187.txt.gz · Last modified: 2020/02/02 21:59 by pontus