User Tools

Site Tools


projekt:rudel:lokalbehov

This is an old revision of the document!


Update Lokalbehov

Updates verksamhet bedrivs i vår datorhall, t-sal, förråd och i allmänna lokaler i hus 1. Det är för det mesta trångt och lokalerna har format aktiviteten. För att bättre bättre förstå behoven kan man instället utgå från de önskade aktiviteterna och dess behov.

Nuvarande lokaler och dess syfte

Lokal Syfte
030 Datorhall 8 x 4m = 32 kvm
015 T-sal 6 x 7m = 42 kvm
015b Passage 4 x 2.5m = 10 kvm
014 förråd 3 x 6m = 18 kvm
010 förråd 6 x 3.5m = 21m2
009 förråd 6 x 3.5m + 1.5 * 2 = 24m2

Total: 126m2

Anekterat: 007a - korridor: 1 x 3m = 3m2 008 - förråd: 3 x 4m = 12m2 001 - trappa: 2 x 1m = 2m2

Totalt: 17m2

036 - korridor: ?

Total total: 164m2|B|C

projekt/rudel/lokalbehov.1580677255.txt.gz · Last modified: 2020/02/02 22:00 by pontus