User Tools

Site Tools


projekt:rudel:lokalbehov

This is an old revision of the document!


Update Lokalbehov

Updates verksamhet bedrivs i vår datorhall, t-sal, förråd och i allmänna lokaler i hus 1. Det är för det mesta trångt och lokalerna har format aktiviteten. För att bättre bättre förstå behoven kan man instället utgå från de önskade aktiviteterna och dess behov.

Nuvarande lokaler och dess syfte

Föreningens
Lokal Syfte Storlek
030 Datorhall 8 x 4m = 32 kvm
015 T-sal 6 x 7m = 42 kvm
015b Passage 4 x 2.5m = 10 kvm
014 förråd 3 x 6m = 18 kvm
010 förråd 6 x 3.5m = 21 kvm
009 förråd 6 x 3.5m + 1.5 * 2 = 24 kvm
Total 147 kvm
Lånade
Lokal Syfte Storlek
007a Förråd korridor 1 x 3m = 3 kvm
008 Förråd 3 x 4m = 12 kvm
001 Utställning Cray 2 x 1m = 2 kvm
036 Utställning DEC2060 ca 9 kvm
Totalt 26 kvm

Allt som allt: 173 kvm

Minimalt behov

I den händelse att Update drastiskt måste skära ner på lokaler och välja bort föremål så kan följande tabell vara användbar:

Föremål Ytmått
Carmen3.65kvm
AIDA2.58kvm
ELSA0.75kvm
Crap-1?
Krille?
Arne?
Magica?
Knase?
Helena?
Warsaw?
Speedy?
Riemann?
4 x RP06 4 x 0.7 = 2.8kvm
2 x RP07 2 x 0.52 = 1.04kvm
2 x TU77 2 x 0.55 = 1.10kvm
TU78 0.55 kvm
SA600?
SA700?
StorageWorks SW810?
2xTu81?
RM80?
2xHSC90?
RA82?
RK07?
StarCoupler?
PC-rack 1?
PC-rack 2?
PC-rack 3?
projekt/rudel/lokalbehov.1580679986.txt.gz · Last modified: 2020/02/02 22:46 by pontus