User Tools

Site Tools


projekt:rudel:lokalbehov

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:lokalbehov [2020/02/03 12:49]
pontus
projekt:rudel:lokalbehov [2020/02/05 14:23] (current)
pontus [Åsikter och Tankar]
Line 4: Line 4:
 ===== Nuvarande lokaler och dess syfte ===== ===== Nuvarande lokaler och dess syfte =====
  
-Lokalnumret är hämtat från en ritning från akademiska hus och är samma som står bredvid dörren på en del av rummen.+Lokalnumret är hämtat från en [[http://​www.update.uu.se/​~pontus/​slask/​POL01_p1_0.pdf|ritning från akademiska hus]] och är samma som står bredvid dörren på en del av rummen.
  
 ^ Föreningens ^^^ ^ Föreningens ^^^
Line 25: Line 25:
 Allt som allt: 173 kvm Allt som allt: 173 kvm
  
-====== ​behov ======+====== ​Behov ======
  
-I den händelse att Update drastiskt måste skära ner på lokaler och välja bort föremål så kan följande tabell vara användbar. Fotavtryck är den minsta ​yta ett föremål ​kan uppta, driftsyta är det mått som rekommenderas ​för att enkelt ​kunna komma åt och använda föremålet. Driftsytan är hämtad från installationsmanualer där det finns, annars är det föremålets fotavtryck plus det som behövs ​för att kunna öppna dörrar eller liknande.+I den händelse att Update drastiskt måste skära ner på lokaler och välja bort föremål så kan följande tabell vara användbar. ​ 
 + 
 +Fotavtryck är den minimala ​yta ett föremål ​behöver, driftsyta är det mått som rekommenderas kunna komma åt och använda föremålet. Driftsytan är hämtad från installationsmanualer där det finns, annars är det föremålets fotavtryck plus svängrum ​för att öppna dörrar eller liknande. 
 + 
 +(Siffrorna är omvandlade från inches i manualerna och avrundningen godtycklig, se siffrorna som en uppskattning)
  
 ^Föremål ^Fotavtryck^Driftyta^ ^Föremål ^Fotavtryck^Driftyta^
-|Carmen|3.65kvm|| +|Carmen|3.65kvm|12.46kvm
-|AIDA|2.58kvm|| +|AIDA|2.58kvm|8.88kvm
-|ELSA|0.75kvm||+|ELSA|0.75kvm|2.99kvm|
 |Crap-1|?|| |Crap-1|?||
 |Krille|?|| |Krille|?||
 |Arne|?|| |Arne|?||
-|Magica|?|| +|Magica|1.02kvm|2.87kvm
-|Knase|?||+|Knase|1.02kvm|2.87kvm|
 |Helena|?|| |Helena|?||
 |Warsaw|?|| |Warsaw|?||
 |Speedy|?|| |Speedy|?||
 |Riemann|?​|| |Riemann|?​||
- +|4 x RP06| 4 x 0.7 = 2.8kvm| ​4 x 1.83 = 7.3kvm
-|4 x RP06| 4 x 0.7 = 2.8kvm|| +|2 x RP07| 2 x 0.52 = 1.04kvm| ​2 x 1.75 = 3.5 kvm 
-|2 x RP07| 2 x 0.52 = 1.04kvm|| +|2 x TU77| 2 x 0.55 = 1.10kvm| ​2 x 1.335 = 2.67 kvm 
-|2 x TU77| 2 x 0.55 = 1.10kvm|| +|TU78| 0.55 kvm| 1.335 kvm |
-|TU78| 0.55 kvm||+
 |SA600|?|| |SA600|?||
 |SA700|?|| |SA700|?||
-|StorageWorks SW810|?||+|StorageWorks SW810|0.7 kvm||
 |2xTu81|?|| |2xTu81|?||
 |RM80|?|| |RM80|?||
Line 59: Line 62:
 |PC-rack 2|?|| |PC-rack 2|?||
 |PC-rack 3|?|| |PC-rack 3|?||
 +^Total yta^13.49^44.875^
 +
 +====== Åsikter och Tankar ======
 +
 +Följande är mina(Pontus) tankar kring Updates verksamhet och inte på något vis förankrade i föreningen,​ detta är ett diskussionsunderlag.
 +
 +Den mesta aktiviteten i föreningen bedrivs fysiskt på plats i T-salen samt på föreningens moderna datorer med mail, hemsida, hemkataloger och diverse tjänster. För att Update ska fortleva som förening på samma sätt behövs en gemensam lokal med utrymme för studier, datoranvändande och hårdvaruprojekt. De nuvarande 40kvm är en lagom storlek. Utöver detta behövs tillgång till badrum och ett serverrum som är separat för ljudets skull. Serverrummet kan klara sig utan kyla om vi ansträngde oss och skar ner på antalet datorer. Alltså skulle jag säga att minimala behov skulle tillfredsställas av 50kvm uppdelat på lämpligt vis. Låt oss kalla detta Alternativ C.
 +
 +Alternativ C utesluter tyvärr en annan mycket viktig del av föreningens verksamhet, den av bevarande och historisk karaktär. För detta ändamål är vi redan trångbodda och något mindre än dagens 147kvm skulle krävas att vi gallrar i samlingarna eller krymper T-salens yta. Låt oss kalla en lösning med 150kvm för Alternativ B.
 +
 +För att enklare kunna jobba med den samling vi har så den bättre kan presenteras och vårdas skulle det vara lämpligt med en större serverhall och ett extra utrymme som verkstad. Låt oss säga 50 extra kvadratmeter och kalla detta för Alternativ A.
 +
 +Man kan naturligtvis tänka sig att tränga in föreningen på mindre än 50kvm eller rentav göra föreningen virtuell och flytta in serverdriften i ett rack hos något server-hotell. Låt oss kalla det för Alternativ Q och hoppas att det aldrig händer.
 +
 +^Alternativ^Yta^Kostnad^
 +|A|200kvm|?​|
 +|B|150kvm|?​|
 +|C|50kvm|?|
 +
 +Det vore intressant att kunna sätta en prislapp på vardera alternativ. Alltså en årlig kostnad och sedan se vad som kan göras för att samla in den summan.
 +
 +En snabb koll på nätet indikerar att mellan 1000 och 1500 kr/år/kvm inte är orimlig för en industrilokal.
  
projekt/rudel/lokalbehov.1580730550.txt.gz · Last modified: 2020/02/03 12:49 by pontus