User Tools

Site Tools


projekt:rudel:lokalbehov

This is an old revision of the document!


Update Lokalbehov

Updates verksamhet bedrivs i vår datorhall, t-sal, förråd och i allmänna lokaler i hus 1. Det är för det mesta trångt och lokalerna har format aktiviteten.

Nuvarande lokaler och dess syfte

Lokalnumret är hämtat från en ritning från akademiska hus och är samma som står bredvid dörren på en del av rummen.

Föreningens
Lokal Syfte Storlek
030 Datorhall 8 x 4m = 32 kvm
015 T-sal 6 x 7m = 42 kvm
015b Passage 4 x 2.5m = 10 kvm
014 förråd 3 x 6m = 18 kvm
010 förråd 6 x 3.5m = 21 kvm
009 förråd 6 x 3.5m + 1.5 * 2 = 24 kvm
Total 147 kvm
Lånade
Lokal Syfte Storlek
007a Förråd korridor 1 x 3m = 3 kvm
008 Förråd 3 x 4m = 12 kvm
001 Utställning Cray 2 x 1m = 2 kvm
036 Utställning DEC2060 ca 9 kvm
Totalt 26 kvm

Allt som allt: 173 kvm

behov

I den händelse att Update drastiskt måste skära ner på lokaler och välja bort föremål så kan följande tabell vara användbar.

Fotavtryck är den minimala yta ett föremål behöver, driftsyta är det mått som rekommenderas kunna komma åt och använda föremålet. Driftsytan är hämtad från installationsmanualer där det finns, annars är det föremålets fotavtryck plus svängrum för att öppna dörrar eller liknande.

Föremål FotavtryckDriftyta
Carmen3.65kvm12.46kvm
AIDA2.58kvm8.88kvm
ELSA0.75kvm2.99kvm
Crap-1?
Krille?
Arne?
Magica?
Knase?
Helena?
Warsaw?
Speedy?
Riemann?
4 x RP06 4 x 0.7 = 2.8kvm 4 x 1.83 = 7.3kvm
2 x RP07 2 x 0.52 = 1.04kvm 2 x 1.75 = 3.5 kvm
2 x TU77 2 x 0.55 = 1.10kvm 2 x 1.335 = 2.67 kvm
TU78 0.55 kvm 1.335 kvm
SA600?
SA700?
StorageWorks SW810?
2xTu81?
RM80?
2xHSC90?
RA82?
RK07?
StarCoupler?
PC-rack 1?
PC-rack 2?
PC-rack 3?
Total yta12.4739.135
projekt/rudel/lokalbehov.1580731344.txt.gz · Last modified: 2020/02/03 13:02 by pontus