User Tools

Site Tools


projekt:rudel:lokalbehov

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:rudel:lokalbehov [2020/02/05 14:17]
pontus
projekt:rudel:lokalbehov [2020/02/05 14:23] (current)
pontus [Åsikter och Tankar]
Line 82: Line 82:
  
 Det vore intressant att kunna sätta en prislapp på vardera alternativ. Alltså en årlig kostnad och sedan se vad som kan göras för att samla in den summan. Det vore intressant att kunna sätta en prislapp på vardera alternativ. Alltså en årlig kostnad och sedan se vad som kan göras för att samla in den summan.
 +
 +En snabb koll på nätet indikerar att mellan 1000 och 1500 kr/år/kvm inte är orimlig för en industrilokal.
  
projekt/rudel/lokalbehov.1580908660.txt.gz · Last modified: 2020/02/05 14:17 by pontus