User Tools

Site Tools


projekt:rudel:lokalbehov

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:lokalbehov [2020/11/08 20:53]
pontus
projekt:rudel:lokalbehov [2021/03/14 20:23] (current)
bjarni
Line 33: Line 33:
 Fotavtryck är den minimala yta ett föremål behöver, driftsyta är det mått som rekommenderas kunna komma åt och använda föremålet. Driftsytan är hämtad från installationsmanualer där det finns, annars är det föremålets fotavtryck plus svängrum för att öppna dörrar eller liknande. Fotavtryck är den minimala yta ett föremål behöver, driftsyta är det mått som rekommenderas kunna komma åt och använda föremålet. Driftsytan är hämtad från installationsmanualer där det finns, annars är det föremålets fotavtryck plus svängrum för att öppna dörrar eller liknande.
  
-(Siffrorna är omvandlade från inches i manualerna och avrundningen godtycklig, se siffrorna som en uppskattning)+Siffrorna är omvandlade från inches i manualerna och avrundningen godtycklig, se siffrorna som en uppskattning. Klicka på respektive dators länk för mer information om storlek.
  
-^Föremål ^Fotavtryck^Driftyta^ +Mått markerade med en astrisk ** * ** är tagna från vol's ritningar över [[http://www.update.uu.se/~vol/misc/hallen/|hallen]]. 
-|Carmen|3.65kvm|12.46kvm| + 
-|AIDA|2.58kvm|8.88kvm| +^Föremål ^Fotavtryck (Bredd x Djup)^Driftyta (Bredd z Djup)
-|ELSA|0.75kvm|2.99kvm| +|[[projekt:rudel:grovinventering:carmen|Carmen]]4,8 x 0,76 = 3,65kvm|4,81 x 2,59 = 12,46kvm| 
-|Crap-1|?|| +|[[projekt:rudel:grovinventering:aida|AIDA]]3,42 x 0,76  = 2,58kvm| 3,42 x 2,59 = 8,88kvm| 
-|Krille|?|| +|[[projekt:rudel:grovinventering:elsa|ELSA]]| 0,89 x 0,84 = 0,75kvm| 1,3 x 2,3 = 2,99kvm| 
-|Arne|?|| +|[[projekt:rudel:grovinventering:cra|Crap-1]]|3x0,54 x 0,80 = 1,30kvm|?
-|Magica|1.02kvm|2.87kvm| +|[[projekt:rudel:grovinventering:krille|Krille]]|?|?
-|Knase|1.02kvm|2.87kvm| +|[[projekt:rudel:grovinventering:arne|Arne]]|?|?
-|Helena|?|| +|[[projekt:rudel:grovinventering:mag|Magica]]|1,118 x 0,915 = 1,02kvm| 1,118 x 2,57 = 2,87kvm| 
-|Warsaw|?|| +|[[projekt:rudel:grovinventering:knase|Knase]]|1,118 x 0,915 = 1,02kvm|1,118 x 2,57 = 2,87kvm| 
-|Speedy|?|| +|[[projekt:rudel:grovinventering:helena|Helena]]|?|?
-|Riemann|?|| +|[[projekt:rudel:grovinventering:warsaw|Warsaw]]|** * ** 0,98 x 1,27 = 2,25kvm |?
-|4 x RP06| 4 x 0.7 = 2.8kvm| 4 x 1.83 = 7.3kvm| +|[[projekt:rudel:grovinventering:speedy|Speedy]]|** * ** 0,61 x 1,0 = 0,61 kvm |?
-|2 x RP07| 2 x 0.52 = 1.04kvm| 2 x 1.75 = 3.5 kvm | +|[[projekt:rudel:grovinventering:riema|Riemann]]|1,28 x 0,85 = 1,09kvm|?| 
-|2 x TU77| 2 x 0.55 = 1.10kvm| 2 x 1.335 = 2.67 kvm | +|Greek|0,45 x 0,85 = 0,38kvm|?
-|TU78| 0.55 kvm| 1.335 kvm | +|4 x RP06| 4 x 0,7 = 2,8kvm| 4 x 1,83 = 7,3kvm| 
-|SA600|?|| +|2 x RP07| 2 x 0,52 = 1,04kvm| 2 x 1,75 = 3,5 kvm | 
-|SA700|?|| +|2 x TU77| 2 x 0,55 = 1,10kvm| 2 x 1,335 = 2,67 kvm | 
-|StorageWorks SW810|0.7 kvm|| +|TU78| 0,673 x 0,819 = 0,55 kvm| 0,673 x 1,98 = 1,335 kvm | 
-|2xTu81|?|| +|SA600|?|?
-|RM80|?|| +|SA700|?|?
-|2xHSC90|?|| +|StorageWorks SW810|0,8 x 0,875 = 0,7 kvm|?
-|RA82|?|| +|2xTu81|** * ** 0,54 x 0,75 = 0,405 kvm|?
-|RK07|?|+|RM80|?|?
-|StarCoupler|?|+|2xHSC90|2x 0,54 x 0,92 = 0,99kvm|?
-|PC-rack 1|?|+|RA82|?|?
-|PC-rack 2|?|| +|RK07|0,54 x 0,79 = 0,43kvm|?| 
-|PC-rack 3|?|+|StarCoupler|** * ** 0,54 x 0,75 = 0,405 kvm|?| 
-^Total yta^13.49^44.875^+|Psilorack|** * ** 1,10 x 0,77 = 0,847 kvm|?| 
 +|PC-rack |?|?|
  
 ====== Åsikter och Tankar ====== ====== Åsikter och Tankar ======
Line 85: Line 86:
 Det vore intressant att kunna sätta en prislapp på vardera alternativ. Alltså en årlig kostnad och sedan se vad som kan göras för att samla in den summan. Det vore intressant att kunna sätta en prislapp på vardera alternativ. Alltså en årlig kostnad och sedan se vad som kan göras för att samla in den summan.
  
-En snabb koll på nätet indikerar att mellan 1000 och 1500 kr/år/kvm inte är orimlig för en industrilokal.+En snabb koll på nätet indikerar att mellan 1000 och 1500 kr/år/kvm inte är orimlig för en industrilokal. Se mer om lokaler i vår [[.:faq|FAQ]]
  
projekt/rudel/lokalbehov.1604865218.txt.gz · Last modified: 2020/11/08 20:53 by pontus