User Tools

Site Tools


projekt:rudel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:rudel:start [2020/12/30 19:05]
pontus [Tidigare möten]
projekt:rudel:start [2021/06/17 19:51]
pontus [TODO]
Line 1: Line 1:
 ====== Introduktion ====== ====== Introduktion ======
  
-Updates riskerar att under 2021 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.+Updates riskerar att under 2021 eller tidigt 2022 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.
  
 ===== FAQ ===== ===== FAQ =====
Line 9: Line 9:
 [[.:faq|FAQ]] [[.:faq|FAQ]]
  
-===== Aktuellt (Updaterat 2020-12-30) =====+===== TODO =====
  
-Möten hålls varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|onsdag 6:e december kl 18:30, Klicka här då]]. Och läs gärna [[.:meeting_2021_01_06|agendan]]+För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en [[projekt:rudel:todo|TODO!]]
  
-En möjlighet vi aktivt utforskar är ett samarbete med [[https://www.uppsalamakerspace.se/|Uppsala MakerSpace]]. Läs mer om [[.:ums_sammarbete|sammarbetet här]].+===== Lokaler ===== 
 + 
 +Vi har tittat på ett fåtal [[projekt:rudel:potentiella_lokaler|lokaler]]. 
 +===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-20) ===== 
 + 
 +Möten hålls ungefär varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|Kl 19:00 Söndagen den 20:e Juni, Klicka här ]].
  
 ==== Tidigare möten ==== ==== Tidigare möten ====
  
-  * [[.:meeting_2020_11_24|Kallelse möte 1]] +Det har hållit fler möten än det finns protokoll förAnteckingar har förts i mailutskick och [[projekt:rudel:todo|TODO]]:n uppdateras löpande.
-  * [[.:meeting_2020_12_03|"Protokoll" och kallelse till möte 2]] +
-  * [[.:meeting_2020_12_10|"Protokoll" och kallelse till möte 3]] +
-  * [[.:meeting_2020_12_16|"Protokoll" möte 3]]+
  
 +2021
 +  * [[.:meeting_2021_01_28|"Protokoll" möte 7]]
 +  * [[.:meeting_2021_01_20|"Protokoll" möte 6]]
 +  * [[.:meeting_2021_01_06|"Protokoll" möte 5]]
 +
 +2020
 +
 +  * [[.:meeting_2020_12_16|"Protokoll" möte 3]]
 +  * [[.:meeting_2020_12_10|"Protokoll" och kallelse till möte 3]]
 +  * [[.:meeting_2020_12_03|"Protokoll" och kallelse till möte 2]]
 +  * [[.:meeting_2020_11_24|Kallelse möte 1]]
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
Line 45: Line 58:
  
 Sponsorer eller donatorer kan vara företag, kommun, stat, stiftelser eller privatpersoner. Oavsett sort behöver föreningen göra sig attraktiv för att hitta och hålla kvar sponsorer. Vi behöver helt enkelt visa att Update har en plats och fyller ett syfte som kan komma många till gagn. Läs mer om våra **[[aktiviteter]]** Sponsorer eller donatorer kan vara företag, kommun, stat, stiftelser eller privatpersoner. Oavsett sort behöver föreningen göra sig attraktiv för att hitta och hålla kvar sponsorer. Vi behöver helt enkelt visa att Update har en plats och fyller ett syfte som kan komma många till gagn. Läs mer om våra **[[aktiviteter]]**
- 
  
projekt/rudel/start.txt · Last modified: 2021/10/14 18:21 by pontus