User Tools

Site Tools


projekt:rudel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
projekt:rudel:start [2021/01/28 20:44]
pontus [Tidigare möten]
projekt:rudel:start [2021/07/26 09:30]
zeltophil added link to private rudel namespace
Line 1: Line 1:
 ====== Introduktion ====== ====== Introduktion ======
  
-Updates riskerar att under 2021 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.+Updates riskerar att under 2021 eller tidigt 2022 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.
  
 ===== FAQ ===== ===== FAQ =====
Line 11: Line 11:
 ===== TODO ===== ===== TODO =====
  
-För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en [[projekt:rudel:todo|TODO!]]+För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en [[projekt:rudel:todo|TODO]]Se även de [[projekt:rudel:priv:start|privata sidorna för RUDEL-gruppens medlemmar]].
  
 +===== Lokaler =====
 +
 +Vi har tittat på ett fåtal [[projekt:rudel:potentiella_lokaler|lokaler]].
 ===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-20) ===== ===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-20) =====
  
-Möten hålls varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|Kl 19:00 Torsdagen den 28:e Januari, Klicka här då]].+Möten hålls ungefär varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|Kl 19:00 Söndagen den 20:e Juni, Klicka här då]].
  
-För att samla in pengar har Ante utforskat [[.:crowdfund_terms|villkor för crowdfunding]].+==== Tidigare möten ====
  
-En möjlighet vi aktivt utforskar är ett samarbete med [[https://www.uppsalamakerspace.se/|Uppsala MakerSpace]]. Läs mer om [[.:ums_sammarbete|sammarbetet här]].+Det har hållit fler möten än det finns protokoll för. Anteckingar har förts i mailutskick och [[projekt:rudel:todo|TODO]]:n uppdateras löpande.
  
-==== Tidigare möten ==== 
 2021 2021
   * [[.:meeting_2021_01_28|"Protokoll" möte 7]]   * [[.:meeting_2021_01_28|"Protokoll" möte 7]]
projekt/rudel/start.txt · Last modified: 2021/10/14 18:21 by pontus