User Tools

Site Tools


projekt:rudel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
projekt:rudel:start [2021/03/11 20:23]
pontus
projekt:rudel:start [2021/06/17 19:51]
pontus [TODO]
Line 13: Line 13:
 För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en [[projekt:rudel:todo|TODO!]] För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en [[projekt:rudel:todo|TODO!]]
  
 +===== Lokaler =====
 +
 +Vi har tittat på ett fåtal [[projekt:rudel:potentiella_lokaler|lokaler]].
 ===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-20) ===== ===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-20) =====
  
-Möten hålls ungefär varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|Kl 19:00 måndagen den 15:e Mars, Klicka här då]].+Möten hålls ungefär varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|Kl 19:00 Söndagen den 20:e Juni, Klicka här då]].
  
 ==== Tidigare möten ==== ==== Tidigare möten ====
 +
 +Det har hållit fler möten än det finns protokoll för. Anteckingar har förts i mailutskick och [[projekt:rudel:todo|TODO]]:n uppdateras löpande.
 +
 2021 2021
   * [[.:meeting_2021_01_28|"Protokoll" möte 7]]   * [[.:meeting_2021_01_28|"Protokoll" möte 7]]
projekt/rudel/start.txt · Last modified: 2021/10/14 18:21 by pontus