User Tools

Site Tools


projekt:rudel:start

This is an old revision of the document!


Introduktion

Updates riskerar att under 2021 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.

FAQ

Projektet får ta emot många vanliga frågor. Här hittar du vanliga svar: FAQ

Aktuellt (Updaterat 2021-01-04)

Möten hålls varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat Kl 20:00 Onsdag den 6:e Januari, Klicka här då.

För att samla in pengar har Ante utforskat villkor för crowdfunding.

En möjlighet vi aktivt utforskar är ett samarbete med Uppsala MakerSpace. Läs mer om sammarbetet här.

Tidigare möten

Bakgrund

Paragraf 3 i Updates stadgar säger att: “Föreningens syfte är att främja intresset för och vidga kunskaperna inom datorområdet.”

Genom åren har Update byggt upp en imponerande samling med datorer, tillbehör och dokumentation. Informellt har syftet därför utvidgats till att förvalta samlingen och bevara, inte bara föreningens historia utan även Uppsala universitets och datorhistorien i allmänhet. Läs mer om vår samling: grovinventering

Update har länge levt med risken att IT-institutionen inte längre kan hålla föreningen med lokaler och vid flera tillfällen har föreningen behövt krympa samlingen och slänga flera ton(!) med datorer. Kvar finns alltså det som ansetts mest värdefullt att bevara.

Nuläge

Hotet om lokalbrist är högst aktuellt då IT-institutionen förväntas byta lokaler under år 2021 och Akademiska Hus vill utrymma och renovera husen på campus Polacksbacken där Update nu huserar. Läs mer om vårt lokalbehov

Framtid

Med utgångspunkten att föreningen behöver flytta och att medlemsavgifterna inte räcker till att täcka lokalkostnader behöver vi hitta andra sponsorer eller annan finansieringsmodell.

Sponsorer

Sponsorer eller donatorer kan vara företag, kommun, stat, stiftelser eller privatpersoner. Oavsett sort behöver föreningen göra sig attraktiv för att hitta och hålla kvar sponsorer. Vi behöver helt enkelt visa att Update har en plats och fyller ett syfte som kan komma många till gagn. Läs mer om våra aktiviteter

Crowdfunding för föreningens verksamhet

Vid större förändring vid Polacksbackens nedläggning kommer antagligen en större mängd pengar gå åt vid eventuell flytt till andra lokaler. Det skulle kunna vara möjligt att finansiera detta med en crowdfundingkampanj.

Driftskostnader är lite mer komplicerat, eftersom det bättre täcks av medlemsavgifter eller liknande. Möjligt kan en löpande doneringsmodell stöjda upp där. Patreon ligger närmast till hands, men har mer individuellt fokus.

Nedan sammanfattas några alternativ. Det känns kanske som GoFundMe ligger oss närmast.

FundedByMe

FundedByMe charges a listing fee of SEK 29 000 (EUR 2 900) to list your business post having successfully gone through the application process.

We charge a platform fee of 8% (exc. VAT) on the amount you successfully raise. All fees are payable to FundedByMe Crowdfunding Sweden AB.

We also offer a number of additional services to further help build and market your campaign, these costs vary depending on the case.

De är väldigt företagsinriktade (de nämner företag och “investera” ofta) och pratar mycket om hjälp med att promota och tjänster de säljer tillsammans med det.

Kickstarter

De kräver någon form av fysisk leverabel. Det verkar inte passa vårt behov.

GoFundMe

Man kan köra en kampanj mot ett mål, eller ta in löpande donationer. Det går även att löpande plocka ut pengar, även om kampanjsidan är uppe och har en ticker mot ett mål, som inte påverkas därav.

Avgifter

GoFundMe's fee is 5% from each donation you receive. The payment processor fee is 2.65% + kr1.80 per donation.

Indiegogo

All Indiegogo projects must provide banking information, a government-issued ID, location, and tax information.

De tillåter Projects och Causes. Den senare dirigerar dig till GoFundMe. Den senare betalar inte Platform fee. Oklart hur det går ihop med vad det står om 5% fee hos GoFundMe. Jag tror vi ska räkna med de där 5%.

De vill ha en category för ens kampanj. Vet inte om det finns nåt som passar oss. Community Project → Culture? (Då pekar de en på GFM) Tech → Education?

Minimum Target: 5000

De tillåter två sorters kampanjer

Flexible Funding: Keep Your Money No Matter What

Fixed Funding: Keep Your Money Only if You Meet Your Goal

Skatter

If your campaign has raised at least $20,000 and has at least 200 backers, you will receive a notice that you are required to fill out a tax form.

Avgifter

Platform fee: 5% off total olika transfer fee beroende på valuta

SEK: transaction fee:2.9%*+Kr 3 på varje donation + Kr 250 SEK i Transfer fee för länder utanför USA.

projekt/rudel/start.1609758275.txt.gz · Last modified: 2021/01/04 12:04 by pontus