User Tools

Site Tools


projekt:rudel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:start [2021/01/04 12:04]
pontus [Aktuellt (Updaterat 2020-12-30)]
projekt:rudel:start [2021/07/26 09:30] (current)
zeltophil added link to private rudel namespace
Line 1: Line 1:
 ====== Introduktion ====== ====== Introduktion ======
  
-Updates riskerar att under 2021 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.+Updates riskerar att under 2021 eller tidigt 2022 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.
  
 ===== FAQ ===== ===== FAQ =====
Line 9: Line 9:
 [[.:faq|FAQ]] [[.:faq|FAQ]]
  
-===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-04) =====+===== TODO =====
  
-Möten hålls varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|Kl 20:00 Onsdag den 6:e Januari, Klicka här då]].+För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en [[projekt:rudel:todo|TODO]]! Se även de [[projekt:rudel:priv:start|privata sidorna för RUDEL-gruppens medlemmar]].
  
-För att samla in pengar har Ante utforskat [[.:crowdfund_terms|villkor för crowdfunding]].+===== Lokaler =====
  
-En möjlighet vi aktivt utforskar är ett samarbete med [[https://www.uppsalamakerspace.se/|Uppsala MakerSpace]]. Läs mer om [[.:ums_sammarbete|sammarbetet här]].+Vi har tittat på ett fåtal [[projekt:rudel:potentiella_lokaler|lokaler]]. 
 +===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-20) ===== 
 + 
 +Möten hålls ungefär varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|Kl 19:00 Söndagen den 20:e Juni, Klicka här ]].
  
 ==== Tidigare möten ==== ==== Tidigare möten ====
  
 +Det har hållit fler möten än det finns protokoll för. Anteckingar har förts i mailutskick och [[projekt:rudel:todo|TODO]]:n uppdateras löpande.
 +
 +2021
 +  * [[.:meeting_2021_01_28|"Protokoll" möte 7]]
 +  * [[.:meeting_2021_01_20|"Protokoll" möte 6]]
 +  * [[.:meeting_2021_01_06|"Protokoll" möte 5]]
 +
 +2020
 +
 +  * [[.:meeting_2020_12_16|"Protokoll" möte 3]]
 +  * [[.:meeting_2020_12_10|"Protokoll" och kallelse till möte 3]]
 +  * [[.:meeting_2020_12_03|"Protokoll" och kallelse till möte 2]]
   * [[.:meeting_2020_11_24|Kallelse möte 1]]   * [[.:meeting_2020_11_24|Kallelse möte 1]]
-  * [[.:meeting_2020_12_03|"Protokoll" och kallelse till möte 2]] 
-  * [[.:meeting_2020_12_10|"Protokoll" och kallelse till möte 3]] 
-  * [[.:meeting_2020_12_16|"Protokoll" möte 3]] 
- 
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
Line 48: Line 59:
 Sponsorer eller donatorer kan vara företag, kommun, stat, stiftelser eller privatpersoner. Oavsett sort behöver föreningen göra sig attraktiv för att hitta och hålla kvar sponsorer. Vi behöver helt enkelt visa att Update har en plats och fyller ett syfte som kan komma många till gagn. Läs mer om våra **[[aktiviteter]]** Sponsorer eller donatorer kan vara företag, kommun, stat, stiftelser eller privatpersoner. Oavsett sort behöver föreningen göra sig attraktiv för att hitta och hålla kvar sponsorer. Vi behöver helt enkelt visa att Update har en plats och fyller ett syfte som kan komma många till gagn. Läs mer om våra **[[aktiviteter]]**
  
-===== Crowdfunding för föreningens verksamhet ===== 
- 
-Vid större förändring vid Polacksbackens nedläggning kommer antagligen en större mängd pengar gå åt vid eventuell flytt till andra lokaler. Det skulle kunna vara möjligt att finansiera detta med en crowdfundingkampanj. 
- 
-Driftskostnader är lite mer komplicerat, eftersom det bättre täcks av medlemsavgifter eller liknande. Möjligt kan en löpande doneringsmodell stöjda upp där. Patreon ligger närmast till hands, men har mer individuellt fokus. 
- 
-Nedan sammanfattas några alternativ. Det känns kanske som GoFundMe ligger oss närmast. 
- 
-==== FundedByMe ==== 
- 
-FundedByMe charges a listing fee of SEK 29 000 (EUR 2 900) to list your business post having successfully gone through the application process. 
- 
-We charge a platform fee of 8% (exc. VAT) on the amount you successfully raise. All fees are payable to FundedByMe Crowdfunding Sweden AB. 
- 
-We also offer a number of additional services to further help build and market your campaign, these costs vary depending on the case. 
- 
-De är väldigt företagsinriktade (de nämner företag och "investera" ofta) och pratar mycket om hjälp med att promota och tjänster de säljer tillsammans med det.  
- 
-==== Kickstarter ==== 
- 
-De kräver någon form av fysisk leverabel. Det verkar inte passa vårt behov. 
- 
-==== GoFundMe ==== 
- 
-Man kan köra en kampanj mot ett mål, eller ta in löpande donationer. Det går även att löpande plocka ut pengar, även om kampanjsidan är uppe och har en ticker mot ett mål, som inte påverkas därav. 
- 
-=== Avgifter === 
- 
-GoFundMe's fee is 5% from each donation you receive. The payment processor fee is 2.65% + kr1.80 per donation. 
- 
-==== Indiegogo ==== 
- 
-All Indiegogo projects must provide banking information, a government-issued ID, location, and tax information. 
- 
-De tillåter Projects och Causes. Den senare dirigerar dig till GoFundMe. Den senare betalar inte Platform fee. Oklart hur det går ihop med vad det står om 5% fee hos GoFundMe. Jag tror vi ska räkna med de där 5%. 
- 
-De vill ha en category för ens kampanj. Vet inte om det finns nåt som passar oss. Community Project -> Culture? (Då pekar de en på GFM) Tech -> Education?  
- 
-Minimum Target: 5000 
- 
-De tillåter två sorters kampanjer 
- 
-//Flexible Funding//: Keep Your Money No Matter What 
- 
-//Fixed Funding//: Keep Your Money Only if You Meet Your Goal 
- 
- 
-=== Skatter === 
- 
-If your campaign has raised at least $20,000 and has at least 200 backers, you will receive a notice that you are required to fill out a tax form. 
- 
- 
-=== Avgifter === 
- 
-Platform fee: 5% off total 
-olika transfer fee beroende på valuta 
- 
-SEK: transaction fee:2.9%*+Kr 3 på varje donation + Kr 250 SEK i Transfer fee för länder utanför USA. 
projekt/rudel/start.1609758275.txt.gz · Last modified: 2021/01/04 12:04 by pontus