User Tools

Site Tools


projekt:rudel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:start [2021/01/09 21:30]
pontus [Tidigare möten]
projekt:rudel:start [2021/07/26 09:30] (current)
zeltophil added link to private rudel namespace
Line 1: Line 1:
 ====== Introduktion ====== ====== Introduktion ======
  
-Updates riskerar att under 2021 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.+Updates riskerar att under 2021 eller tidigt 2022 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.
  
 ===== FAQ ===== ===== FAQ =====
Line 9: Line 9:
 [[.:faq|FAQ]] [[.:faq|FAQ]]
  
-===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-04) =====+===== TODO =====
  
-Möten hålls varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|Kl 20:00 Onsdag den 6:e Januari, Klicka här då]].+För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en [[projekt:rudel:todo|TODO]]! Se även de [[projekt:rudel:priv:start|privata sidorna för RUDEL-gruppens medlemmar]].
  
-För att samla in pengar har Ante utforskat [[.:crowdfund_terms|villkor för crowdfunding]].+===== Lokaler =====
  
-En möjlighet vi aktivt utforskar är ett samarbete med [[https://www.uppsalamakerspace.se/|Uppsala MakerSpace]]. Läs mer om [[.:ums_sammarbete|sammarbetet här]].+Vi har tittat på ett fåtal [[projekt:rudel:potentiella_lokaler|lokaler]]. 
 +===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-20) ===== 
 + 
 +Möten hålls ungefär varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|Kl 19:00 Söndagen den 20:e Juni, Klicka här ]].
  
 ==== Tidigare möten ==== ==== Tidigare möten ====
  
-  * [[.:meeting_2020_11_24|Kallelse möte 1]] +Det har hållit fler möten än det finns protokoll för. Anteckingar har förts i mailutskick och [[projekt:rudel:todo|TODO]]:n uppdateras löpande. 
-  * [[.:meeting_2020_12_03|"Protokoll" och kallelse till möte 2]] + 
-  * [[.:meeting_2020_12_10|"Protokoll" och kallelse till möte 3]] +2021 
-  * [[.:meeting_2020_12_16|"Protokoll" möte 3]]+  * [[.:meeting_2021_01_28|"Protokoll" möte 7]] 
 +  * [[.:meeting_2021_01_20|"Protokoll" möte 6]]
   * [[.:meeting_2021_01_06|"Protokoll" möte 5]]   * [[.:meeting_2021_01_06|"Protokoll" möte 5]]
  
 +2020
 +
 +  * [[.:meeting_2020_12_16|"Protokoll" möte 3]]
 +  * [[.:meeting_2020_12_10|"Protokoll" och kallelse till möte 3]]
 +  * [[.:meeting_2020_12_03|"Protokoll" och kallelse till möte 2]]
 +  * [[.:meeting_2020_11_24|Kallelse möte 1]]
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
projekt/rudel/start.1610224202.txt.gz · Last modified: 2021/01/09 21:30 by pontus