User Tools

Site Tools


projekt:rudel:start

This is an old revision of the document!


Introduktion

Updates riskerar att under 2021 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.

FAQ

Projektet får ta emot många vanliga frågor. Här hittar du vanliga svar: FAQ

TODO

För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en TODO!

Aktuellt (Updaterat 2021-01-20)

Möten hålls varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat Kl 19:00 Torsdagen den 28:e Januari, Klicka här då.

För att samla in pengar har Ante utforskat villkor för crowdfunding.

En möjlighet vi aktivt utforskar är ett samarbete med Uppsala MakerSpace. Läs mer om sammarbetet här.

Tidigare möten

Bakgrund

Paragraf 3 i Updates stadgar säger att: “Föreningens syfte är att främja intresset för och vidga kunskaperna inom datorområdet.”

Genom åren har Update byggt upp en imponerande samling med datorer, tillbehör och dokumentation. Informellt har syftet därför utvidgats till att förvalta samlingen och bevara, inte bara föreningens historia utan även Uppsala universitets och datorhistorien i allmänhet. Läs mer om vår samling: grovinventering

Update har länge levt med risken att IT-institutionen inte längre kan hålla föreningen med lokaler och vid flera tillfällen har föreningen behövt krympa samlingen och slänga flera ton(!) med datorer. Kvar finns alltså det som ansetts mest värdefullt att bevara.

Nuläge

Hotet om lokalbrist är högst aktuellt då IT-institutionen förväntas byta lokaler under år 2021 och Akademiska Hus vill utrymma och renovera husen på campus Polacksbacken där Update nu huserar. Läs mer om vårt lokalbehov

Framtid

Med utgångspunkten att föreningen behöver flytta och att medlemsavgifterna inte räcker till att täcka lokalkostnader behöver vi hitta andra sponsorer eller annan finansieringsmodell.

Sponsorer

Sponsorer eller donatorer kan vara företag, kommun, stat, stiftelser eller privatpersoner. Oavsett sort behöver föreningen göra sig attraktiv för att hitta och hålla kvar sponsorer. Vi behöver helt enkelt visa att Update har en plats och fyller ett syfte som kan komma många till gagn. Läs mer om våra aktiviteter

projekt/rudel/start.1611312056.txt.gz · Last modified: 2021/01/22 11:40 by pontus