User Tools

Site Tools


projekt:rudel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:start [2021/01/22 11:40]
pontus [Aktuellt (Updaterat 2021-01-04)]
projekt:rudel:start [2021/07/26 09:30] (current)
zeltophil added link to private rudel namespace
Line 1: Line 1:
 ====== Introduktion ====== ====== Introduktion ======
  
-Updates riskerar att under 2021 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.+Updates riskerar att under 2021 eller tidigt 2022 bli av med sina lokaler, RUDEL är arbetsnamnet på projektet att trygga Updates framtid.
  
 ===== FAQ ===== ===== FAQ =====
Line 11: Line 11:
 ===== TODO ===== ===== TODO =====
  
-För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en [[projekt:rudel:todo|TODO!]]+För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en [[projekt:rudel:todo|TODO]]Se även de [[projekt:rudel:priv:start|privata sidorna för RUDEL-gruppens medlemmar]].
  
 +===== Lokaler =====
 +
 +Vi har tittat på ett fåtal [[projekt:rudel:potentiella_lokaler|lokaler]].
 ===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-20) ===== ===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-20) =====
  
-Möten hålls varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|Kl 19:00 Torsdagen den 28:e Januari, Klicka här då]].+Möten hålls ungefär varannan vecka via Big Blue Button. Nästa är planerat [[https://bbb.cryptoparty.se/b/pon-unj-zs2-ayt|Kl 19:00 Söndagen den 20:e Juni, Klicka här då]].
  
-För att samla in pengar har Ante utforskat [[.:crowdfund_terms|villkor för crowdfunding]].+==== Tidigare möten ====
  
-En möjlighet vi aktivt utforskar är ett samarbete med [[https://www.uppsalamakerspace.se/|Uppsala MakerSpace]]. Läs mer om [[.:ums_sammarbete|sammarbetet här]].+Det har hållit fler möten än det finns protokoll för. Anteckingar har förts i mailutskick och [[projekt:rudel:todo|TODO]]:n uppdateras löpande.
  
-==== Tidigare möten ==== 
 2021 2021
 +  * [[.:meeting_2021_01_28|"Protokoll" möte 7]]
   * [[.:meeting_2021_01_20|"Protokoll" möte 6]]   * [[.:meeting_2021_01_20|"Protokoll" möte 6]]
   * [[.:meeting_2021_01_06|"Protokoll" möte 5]]   * [[.:meeting_2021_01_06|"Protokoll" möte 5]]
projekt/rudel/start.1611312056.txt.gz · Last modified: 2021/01/22 11:40 by pontus