User Tools

Site Tools


projekt:rudel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:rudel:start [2021/06/17 19:48]
pontus [Aktuellt (Updaterat 2021-01-20)]
projekt:rudel:start [2021/07/26 09:30] (current)
zeltophil added link to private rudel namespace
Line 11: Line 11:
 ===== TODO ===== ===== TODO =====
  
-För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en [[projekt:rudel:todo|TODO!]]+För att minnas allt vi åtar oss och se att saker bockas av har vi en [[projekt:rudel:todo|TODO]]Se även de [[projekt:rudel:priv:start|privata sidorna för RUDEL-gruppens medlemmar]].
  
 +===== Lokaler =====
 +
 +Vi har tittat på ett fåtal [[projekt:rudel:potentiella_lokaler|lokaler]].
 ===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-20) ===== ===== Aktuellt (Updaterat 2021-01-20) =====
  
Line 18: Line 21:
  
 ==== Tidigare möten ==== ==== Tidigare möten ====
 +
 +Det har hållit fler möten än det finns protokoll för. Anteckingar har förts i mailutskick och [[projekt:rudel:todo|TODO]]:n uppdateras löpande.
 +
 2021 2021
   * [[.:meeting_2021_01_28|"Protokoll" möte 7]]   * [[.:meeting_2021_01_28|"Protokoll" möte 7]]
projekt/rudel/start.1623952132.txt.gz · Last modified: 2021/06/17 19:48 by pontus