User Tools

Site Tools


projekt:rudel:todo
# Ansvarig Uppgift Status
1 Styrelsen Överväg byta bank Pågår, swedbank sätter takten
2 Styrelsen Samanställ avgifts-statistik Ca 42290 hitintills
3 Styrelsen Fundera på hur icke-UU medlemmar kan tillåtas Pågår, nya stadgar antagna vid första omröstningen
4 Anke Prata med UU(Lina, vad är programförening) Pågår
5 Bjarni et al. Kolla hur vi kan sälja T-shirtar ✔ Vi har en spreadshirt!
6 KGS Göra grafisk mall för inredning Ny
7 Pontus Upprätta kontakt med kommunen Avslutat
8 Anke Prata med Björn Victor om nationslokal Mailat Björn
9 Lidbjörk/Pontus Prata med UU om museum Planera möte med Mikael @ Gustavianum
10 Styrelsen Lista krav mot UMS, prata sen med Pontus Avslutat
11 bjarni Prata med Ångström om ÅMS lokal när de flyttat Avslutat
12 vol & thorild Fundera på IT-infrastrukturen POST-polacks Pågår, ca 10U är minimum
13 Pontus ta reda på när lokalerna måste var evakuerade ✔ helst innan December
14 Pontus/Anke Prata med någon om IT -drift / domän Prata med Björn V, LHE, emilp
15 Ante Kolla på crowdfunding alternativ Crowdfunding
16 Pontus Ta kontakt med uppsala industriminnesförening Svara ej på mail, ring!
17 andersa/bjarni Skissa på ett museum/utställning/lokal att visa sponsorer Pågår
18 ? Knyta kontakt med Birdie (KGS frågar Himnes) Ny
19 Pontus Prata om lokaler med Pia på Kommunen Avslutat
20 Anke Göra formulär för ansökan om medlemskap Ny
21 Pontus Ta reda på kostnad för långtidsförråd Pausad, förråd är dyrt
22 Pontus Prata med Josef Mård på akkademiska hus Pågår, Josef ska återkomma
23 Pontus Prata med Uppsalahem Ny
24 Bjarni/Styrelsen Möte med folkrörelsearkivet (Örjan) Ny
25 Pontus/Libbe Hitta bilder från “Tre Ton Minidatorer” http://www.update.uu.se/~jeppe/tmp/gustavianum/ http://www.update.uu.se/wiki/doku.php/projekt:tre_ton_minidatorer:start
26 Pontus Lista ut strömbehov / strömförbrukning Ny
27 ?? Vad kostar el-abonnemang för en förening Ny
28 ?? Vad för typ av försäkring behöver vi/vad kostar det? Ny
29 ?? Prata mer om “plan B” Ny

Angående punkt 5:

  • Margaretha: Ansvarig för Museum överlag på UU
  • Urban & John: Snubbar allmänt positiva till Update som jobbar inom museumen på UU
  • Erik S: Å-biblioteket, har varit ansvarig för makerspacet där

Angående punkt 7:

  • Pia S: Lovande kontakt på kommunen, svarar dåligt på mail och telefon
  • Industriminnesföreningen: Ingen i deras styrelse läser mail

Angående UMS:

En möjlighet vi har utforskat är ett samarbete med Uppsala MakerSpace. Läs mer om sammarbetet här.

projekt/rudel/todo.txt · Last modified: 2021/04/29 20:16 by pontus