User Tools

Site Tools


projekt:rudel:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:rudel:todo [2021/04/29 20:15]
pontus
projekt:rudel:todo [2021/04/29 20:16] (current)
pontus
Line 25: Line 25:
 ^ 24  | Bjarni/Styrelsen | Möte med folkrörelsearkivet (Örjan)            | Ny | ^ 24  | Bjarni/Styrelsen | Möte med folkrörelsearkivet (Örjan)            | Ny |
 ^ 25  | Pontus/Libbe | Hitta bilder från "Tre Ton Minidatorer"        | http://www.update.uu.se/~jeppe/tmp/gustavianum/   http://www.update.uu.se/wiki/doku.php/projekt:tre_ton_minidatorer:start | ^ 25  | Pontus/Libbe | Hitta bilder från "Tre Ton Minidatorer"        | http://www.update.uu.se/~jeppe/tmp/gustavianum/   http://www.update.uu.se/wiki/doku.php/projekt:tre_ton_minidatorer:start |
-^ 26  | ??           | Lista ut strömbehov                            | Ny |+^ 26  | Pontus           | Lista ut strömbehov / strömförbrukning     | Ny |
 ^ 27  | ??           | Vad kostar el-abonnemang för en förening       | Ny | ^ 27  | ??           | Vad kostar el-abonnemang för en förening       | Ny |
 ^ 28  | ??           | Vad för typ av försäkring behöver vi/vad kostar det? | Ny | ^ 28  | ??           | Vad för typ av försäkring behöver vi/vad kostar det? | Ny |
-^ 29  | Pontus       | Uppskatta strömförbrukning                     | Ny | +^ 29  | ??           | Prata mer om "plan B"                          | Ny |
-^ 30  | ??           | Prata mer om "plan B"                          | Ny |+
  
 Angående punkt 5: Angående punkt 5:
projekt/rudel/todo.txt · Last modified: 2021/04/29 20:16 by pontus