User Tools

Site Tools


projekt:rudel:todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:rudel:todo [2021/07/29 19:32]
pontus
projekt:rudel:todo [2021/07/29 19:43] (current)
pontus
Line 16: Line 16:
 ^ 29  | zeltophil    | Sponsring företag.                             | Pågår, Anke påbörjar en mall att maila ut. se länk [[projekt:rudel:priv:start|här]] | ^ 29  | zeltophil    | Sponsring företag.                             | Pågår, Anke påbörjar en mall att maila ut. se länk [[projekt:rudel:priv:start|här]] |
 ^ 30  | Pontus       | UNT - Skriv pressrelease                       | Tipsade UNT men inget svar| ^ 30  | Pontus       | UNT - Skriv pressrelease                       | Tipsade UNT men inget svar|
-^ 33  | alla         | Planera inför kulturnatten, börjar på nästa torsdagsworkshop  | https://vcfb.pads.ccc.de/update-film |+^ 33  | alla         | Planera inför kulturnatten, fråga om bjarni kan vara ansvarig  | https://vcfb.pads.ccc.de/update-film |
 ^ 34  | Pontus       | Vi får vara kvar till 1:a Mars. Kanske får vi ta med installationsgolvet. Återkoppling i höst | ^ 34  | Pontus       | Vi får vara kvar till 1:a Mars. Kanske får vi ta med installationsgolvet. Återkoppling i höst |
 ^ 36  | Pontus      | Kontakta slottet om källare Greger Bulow, greger.bulow@sfv.se, är fastighetsförvaltare. | Kontaktad, väntar svar efter 12:e Augusti | ^ 36  | Pontus      | Kontakta slottet om källare Greger Bulow, greger.bulow@sfv.se, är fastighetsförvaltare. | Kontaktad, väntar svar efter 12:e Augusti |
projekt/rudel/todo.txt · Last modified: 2021/07/29 19:43 by pontus