User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
projekt:start [2015/09/12 05:04]
bjarni
projekt:start [2021/03/15 08:18]
pontus [Medlemmars projekt]
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
- 
-Här kommer vi att lägga upp information om olika pågående projekt hos Update. 
- 
-==== Föreningsprojekt ==== 
- 
-I detta avsnitt hittar du projekt som angår hela föreningen. 
  
   * [[kakrafoon]], system för att köa och spela upp musik i [[:lokaler:t-salen|T-salen]].   * [[kakrafoon]], system för att köa och spela upp musik i [[:lokaler:t-salen|T-salen]].
 +  * [[Biblioteket]] i T-salen.
 +  * [[Updateringar]], som vi kallar våra föreläsningar.
 +  * [[Utställningar]]
 +  * [[Uptime]], Updates tidning.
 +  * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.
 +  * [[.:rudel:start|RUDEL]], planering för datorsamlingens bruk och bevarande.
 +  * [[Inventering]] av Updates förråd.
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
 +  * [[mini-conference|Update mini-conference]]
  
-==== Medlemsprojekt ==== +==== Medlemmars projekt ====
- +
-I detta avsnitt hittar du medlemmars egna projekt+
- +
-==bjarni ===+
  
-  * [[projekt:bjarni:Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator.+  * [[http://www.update.uu.se/~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni) 
 +  * [[https://github.com/andysan/greenpea|GreenPea]], en PDP-12-emulator (sandberg) 
 +  * [[https://github.com/PontusPih/8ball|8ball]], en PDP-8 emulator (pontus) 
 +  * [[https://github.com/PontusPih/TINT8|TINT8]], ett roligt spel i PDP-8 assembler (pontus) 
 +  * [[projekt:drtrivsel:start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni) 
 +  * [[projekt:orgel:start|Orgel]], bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). [[projekt:orgel:devlog|Dev log här]]. 
 +  * [[projekt:elsatransceiver:start|W076-RS232]], ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:maskiner:elsa|Elsa]]. (sadropol, ?) 
 +  * [[projekt:vacscan|Vacscan]], en Spectra "gas analyzer" hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.txt · Last modified: 2021/10/05 23:01 by davidk