User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:start [2017/07/20 21:12]
bjarni
projekt:start [2021/03/15 08:18]
pontus [Medlemmars projekt]
Line 11: Line 11:
   * [[.:rudel:start|RUDEL]], planering för datorsamlingens bruk och bevarande.   * [[.:rudel:start|RUDEL]], planering för datorsamlingens bruk och bevarande.
   * [[Inventering]] av Updates förråd.   * [[Inventering]] av Updates förråd.
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
 +  * [[mini-conference|Update mini-conference]]
  
 ==== Medlemmars projekt ==== ==== Medlemmars projekt ====
Line 16: Line 18:
   * [[http://www.update.uu.se/~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)   * [[http://www.update.uu.se/~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)
   * [[https://github.com/andysan/greenpea|GreenPea]], en PDP-12-emulator (sandberg)   * [[https://github.com/andysan/greenpea|GreenPea]], en PDP-12-emulator (sandberg)
 +  * [[https://github.com/PontusPih/8ball|8ball]], en PDP-8 emulator (pontus)
 +  * [[https://github.com/PontusPih/TINT8|TINT8]], ett roligt spel i PDP-8 assembler (pontus)
   * [[projekt:drtrivsel:start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni)   * [[projekt:drtrivsel:start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni)
-  * [[projekt:orgel:start|Orgel]], bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)+  * [[projekt:orgel:start|Orgel]], bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). [[projekt:orgel:devlog|Dev log här]].
   * [[projekt:elsatransceiver:start|W076-RS232]], ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:maskiner:elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)   * [[projekt:elsatransceiver:start|W076-RS232]], ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:maskiner:elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)
 +  * [[projekt:vacscan|Vacscan]], en Spectra "gas analyzer" hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.txt · Last modified: 2021/03/15 08:18 by pontus