User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:start [2015/09/12 05:04]
bjarni
projekt:start [2021/03/15 08:18] (current)
pontus [Medlemmars projekt]
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
- 
-Här kommer vi att lägga upp information om olika pågående projekt hos Update. 
- 
-==== Föreningsprojekt ==== 
- 
-I detta avsnitt hittar du projekt som angår hela föreningen. 
  
   * [[kakrafoon]], system för att köa och spela upp musik i [[:lokaler:t-salen|T-salen]].   * [[kakrafoon]], system för att köa och spela upp musik i [[:lokaler:t-salen|T-salen]].
 +  * [[Biblioteket]] i T-salen.
 +  * [[Updateringar]], som vi kallar våra föreläsningar.
 +  * [[Utställningar]]
 +  * [[Uptime]], Updates tidning.
 +  * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.
 +  * [[.:rudel:start|RUDEL]], planering för datorsamlingens bruk och bevarande.
 +  * [[Inventering]] av Updates förråd.
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
 +  * [[mini-conference|Update mini-conference]]
  
-==== Medlemsprojekt ==== +==== Medlemmars projekt ====
- +
-I detta avsnitt hittar du medlemmars egna projekt+
- +
-==bjarni ===+
  
-  * [[projekt:bjarni:Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator.+  * [[http://www.update.uu.se/~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni) 
 +  * [[https://github.com/andysan/greenpea|GreenPea]], en PDP-12-emulator (sandberg) 
 +  * [[https://github.com/PontusPih/8ball|8ball]], en PDP-8 emulator (pontus) 
 +  * [[https://github.com/PontusPih/TINT8|TINT8]], ett roligt spel i PDP-8 assembler (pontus) 
 +  * [[projekt:drtrivsel:start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni) 
 +  * [[projekt:orgel:start|Orgel]], bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). [[projekt:orgel:devlog|Dev log här]]. 
 +  * [[projekt:elsatransceiver:start|W076-RS232]], ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:maskiner:elsa|Elsa]]. (sadropol, ?) 
 +  * [[projekt:vacscan|Vacscan]], en Spectra "gas analyzer" hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1442027044.txt.gz · Last modified: 2015/09/12 05:04 by bjarni