User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:start [2017/09/22 20:14]
bjarni flyttade vacscan från project till projekt, den korrekta namnrymden
projekt:start [2021/11/17 18:06] (current)
pontus
Line 1: Line 1:
 +
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
Line 12: Line 13:
   * [[Inventering]] av Updates förråd.   * [[Inventering]] av Updates förråd.
   * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.   * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
 +  * [[mini-conference|Update mini-conference]]
 +  * [[website]] för Updates webbsida utanför wikin.
  
 ==== Medlemmars projekt ==== ==== Medlemmars projekt ====
Line 17: Line 20:
   * [[http://www.update.uu.se/~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)   * [[http://www.update.uu.se/~bjarni/brum/|Brum]], en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)
   * [[https://github.com/andysan/greenpea|GreenPea]], en PDP-12-emulator (sandberg)   * [[https://github.com/andysan/greenpea|GreenPea]], en PDP-12-emulator (sandberg)
 +  * [[https://github.com/PontusPih/8ball|8ball]], en PDP-8 emulator (pontus)
 +  * [[https://github.com/PontusPih/TINT8|TINT8]], ett roligt spel i PDP-8 assembler (pontus)
   * [[projekt:drtrivsel:start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni)   * [[projekt:drtrivsel:start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni)
-  * [[projekt:orgel:start|Orgel]], bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs)+  * [[projekt:orgel:start|Orgel]], bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). [[projekt:orgel:devlog|Dev log här]].
   * [[projekt:elsatransceiver:start|W076-RS232]], ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:maskiner:elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)   * [[projekt:elsatransceiver:start|W076-RS232]], ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:maskiner:elsa|Elsa]]. (sadropol, ?)
   * [[projekt:vacscan|Vacscan]], en Spectra "gas analyzer" hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.   * [[projekt:vacscan|Vacscan]], en Spectra "gas analyzer" hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1506104058.txt.gz · Last modified: 2017/09/22 20:14 by bjarni