User Tools

Site Tools


projekt:tre_ton_minidatorer:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projekt:tre_ton_minidatorer:start [2021/03/30 20:45]
lidbjork
projekt:tre_ton_minidatorer:start [2021/03/30 20:53] (current)
lidbjork
Line 2: Line 2:
  
 Tre ton minidatorer var en utställning vi gjorde i samarbete med Museum Gustavianum. Den öppnade i juni 2012, pågick under hösten 2012 och var en av Gustavianums mest besökta utställningar genom tiderna. Som namnet antyder var den främst inriktad på Updates större datorer. Tre ton minidatorer var en utställning vi gjorde i samarbete med Museum Gustavianum. Den öppnade i juni 2012, pågick under hösten 2012 och var en av Gustavianums mest besökta utställningar genom tiderna. Som namnet antyder var den främst inriktad på Updates större datorer.
 +
 +Här finns en artikel om utställningen, ur Updates tidning [[projekt:uptime|Uptime]]:
 +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:uptime_gustavianum.pdf |}}
  
 Här finns bilder från utställningen och dess uppbyggnad (tagna av Jesper Hemming och Henrik Lidbjörk): Här finns bilder från utställningen och dess uppbyggnad (tagna av Jesper Hemming och Henrik Lidbjörk):
projekt/tre_ton_minidatorer/start.txt · Last modified: 2021/03/30 20:53 by lidbjork