User Tools

Site Tools


projekt:tre_ton_minidatorer:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projekt:tre_ton_minidatorer:start [2021/03/30 20:28]
bjarni created
projekt:tre_ton_minidatorer:start [2021/05/27 19:38] (current)
pontus
Line 1: Line 1:
-raj raj+====== Tre ton minidatorer ======
  
 +Tre ton minidatorer var en utställning vi gjorde i samarbete med Museum Gustavianum. Den öppnade i juni 2012, pågick under hösten 2012 och var en av Gustavianums mest besökta utställningar genom tiderna. Som namnet antyder var den främst inriktad på Updates större datorer.
 +
 +Här finns en artikel om utställningen, ur Updates tidning [[projekt:uptime|Uptime]]:
 +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:uptime_gustavianum.pdf |}}
 +
 +Informationsplakat som användes på utställningen:
 +
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-intro.pdf | Intro }} |||
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-Update.pdf | Update }} |||
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-dokumentation.pdf | Dokumentation }} |||
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-reparationer.pdf | Reparationer }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Riemann.pdf | Riemann }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Riemann-koppling.pdf | Riemann och Uppsala Universitet }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-riemann-tech.pdf | Riemann Tekniskt }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-key punch.pdf | IBM 026 Hålkortstans }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-key punch-koppling.pdf | IBM 026 Hålkortstans och Uppsala Universitet }} ||
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-alphaLSI3.pdf | Alpha LSI3 och Uppsala Universitet }} |||
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-DEC2-tech.pdf | DEC 2060 }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-DEC2.pdf | DEC 2060 och Uppsala Universitet }} ||
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Elsa-tech.pdf | ELSA }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Elsa.pdf | ELSA och Uppsala Universitet }} ||
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Knase-tech.pdf | Knase }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Knase.pdf | Knase tekniskt }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-LINC8.pdf | LINC8 }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-LINC8-koppling.pdf | LINC8 och Uppsala Universite }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-LINC8-film.pdf | LINC8 film }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-LINC8-tech.pdf | LINC8 tekniskt }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-kretsteknologi.pdf | Kretsteknologi 1 }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-kretsteknologi.pdf | Kretsteknologi 2 }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-lagring.pdf | Lagring 1 }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-lagring.pdf | Lagring 2 }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-mikrodatorer.pdf | Mikrodatorer 1 }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-mikrodatorer.pdf | Mikrodatorer 2 }} ||
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-natverk.pdf | Nätverk }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Nova3.pdf | Nova3 }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-PDP8.pdf | PDP8 }} | {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-PDP8-tech.pdf | PDP8  }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Tektronix.pdf | Tektronix }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-terminaler.pdf | Terminaler }} |
 +| {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-TTY.pdf | TTY }} |
 +
 +Här finns bilder från utställningen och dess uppbyggnad (tagna av Jesper Hemming och Henrik Lidbjörk):
 +
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9157.thumb.jpg?200|}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9166.thumb.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9139.thumb.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9151.thumb.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9152.thumb.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9158.thumb.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9161.thumb.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9166.thumb.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9171.thumb.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9176.thumb.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9177.thumb.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:img_9180.thumb.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-15_03.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-15_04.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-15_05.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-15_07.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-15_10.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-15_11.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-15_13.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-16_25.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-16_26.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-16_27.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-16_28.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-16_29.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-16_34.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-16_36.jpg?200 |}}
 +{{:projekt:tre_ton_minidatorer:2012-06-16_38.jpg?200 |}}
projekt/tre_ton_minidatorer/start.1617128880.txt.gz · Last modified: 2021/03/30 20:28 by bjarni