User Tools

Site Tools


projekt:tre_ton_minidatorer:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:tre_ton_minidatorer:start [2021/05/27 19:13]
pontus
projekt:tre_ton_minidatorer:start [2021/05/27 19:38] (current)
pontus
Line 8: Line 8:
 Informationsplakat som användes på utställningen: Informationsplakat som användes på utställningen:
  
-  * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-dokumentation.pdf | Dokumentation }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-intro.pdf | Intro }} ||| 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-intro.pdf | Intro }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-Update.pdf | Update }} ||| 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-key punch.pdf | Key Punch }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-key punch-koppling.pdf | Key Punch - Koppling }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-dokumentation.pdf | Dokumentation }} ||| 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-Update.pdf | Update }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-reparationer.pdf | Reparationer }} | 
-  * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-alphaLSI3.pdf | Alpha LSI3 }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Riemann.pdf | Riemann }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Riemann-koppling.pdf | Riemann och Uppsala Universitet }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-riemann-tech.pdf | Riemann Tekniskt }} 
-  * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-DEC2-tech.pdf | DEC 2060 }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-DEC2.pdf | DEC 2060 - Koppling }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a1-3ton-key punch.pdf | IBM 026 Hålkortstans }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-key punch-koppling.pdf | IBM 026 Hålkortstans och Uppsala Universitet }} || 
-  * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Elsa-tech.pdf | ELSA }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Elsa.pdf | ELSA koppling }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-alphaLSI3.pdf | Alpha LSI3 och Uppsala Universitet }} ||| 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Knase-tech.pdf | Knase }}{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Knase.pdf | Knase - Koppling }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-DEC2-tech.pdf | DEC 2060 }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-DEC2.pdf | DEC 2060 och Uppsala Universitet }} || 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-LINC8.pdf | LINC8 }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-LINC8-koppling.pdf | LINC8 - Koppling }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Elsa-tech.pdf | ELSA }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Elsa.pdf | ELSA och Uppsala Universitet }} || 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-kretsteknologi.pdf | Kretsteknologi }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-kretsteknologi.pdf | Monter kretsteknologi }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-Knase-tech.pdf | Knase }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Knase.pdf | Knase tekniskt }} | 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-lagring.pdf | Lagring }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-lagring.pdf | Dokumentation }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-LINC8.pdf | LINC8 }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-LINC8-koppling.pdf | LINC8 och Uppsala Universite }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-LINC8-film.pdf | LINC8 film }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-LINC8-tech.pdf | LINC8 tekniskt }} | 
-  * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-mikrodatorer.pdf | Mikrodatorer }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-mikrodatorer.pdf | Mikro  }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-kretsteknologi.pdf | Kretsteknologi 1 }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-kretsteknologi.pdf | Kretsteknologi 2 }} | 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-natverk.pdf | Nätverk }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-lagring.pdf | Lagring 1 }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-lagring.pdf | Lagring 2 }} | 
-  * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Nova3.pdf | Nova3 }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-monter-mikrodatorer.pdf | Mikrodatorer 1 }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-monter-mikrodatorer.pdf | Mikrodatorer 2 }} || 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-PDP8.pdf | PDP8 }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-PDP8-tech.pdf | PDP8  }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-natverk.pdf | Nätverk }} 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-reparationer.pdf | Reparationer }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Nova3.pdf | Nova3 }} | 
-  * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Riemann.pdf | Riemann }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Riemann-koppling.pdf | Riemann - Koppling }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-riemann-tech.pdf | Tech }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-PDP8.pdf | PDP8 }} {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-PDP8-tech.pdf | PDP8  }} | 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Tektronix.pdf | Tektronix }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-Tektronix.pdf | Tektronix }} | 
-  * {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-terminaler.pdf | Terminaler }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-terminaler.pdf | Terminaler }} 
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-TTY.pdf | TTY }} +{{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a3-3ton-TTY.pdf | TTY }} |
-  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-LINC8-film.pdf | LINC8 film }}  {{ :projekt:tre_ton_minidatorer:a4-3ton-LINC8-tech.pdf | LINC8 - tech }}+
  
 Här finns bilder från utställningen och dess uppbyggnad (tagna av Jesper Hemming och Henrik Lidbjörk): Här finns bilder från utställningen och dess uppbyggnad (tagna av Jesper Hemming och Henrik Lidbjörk):
projekt/tre_ton_minidatorer/start.1622135604.txt.gz · Last modified: 2021/05/27 19:13 by pontus