User Tools

Site Tools


projekt:updateringar

This is an old revision of the document!


Updateringar

Så kallas Updates offentliga föreläsningar.

Vi har för avsikt att återuppta det här projektet, och tänker oss försöka med lunchföreläsningar med gratis smörgåsar för att locka publik.

Ideer på framtida updateringar:

  • Världens bästa programmeringsspråk Forth
  • En mini-kurs i operativsystem, motiverat av att DV-programmets kurs i operativsystem helt verkar ha trillat omkull på sistone.
  • Annas invigningsföreläsning från utställningen på FA
projekt/updateringar.1509816647.txt.gz · Last modified: 2017/11/04 18:30 by bjarni