User Tools

Site Tools


projekt:uptime

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:uptime [2016/04/21 18:01]
lidbjork Lade till några punkter
projekt:uptime [2017/06/15 08:30] (current)
bjarni [Planering för nästa nummer!]
Line 8: Line 8:
 Idéer till innehåll: Idéer till innehåll:
  
-  * Updates historia (bjarni/lidbjork/martin)+  * Updates historia (bjarnilidbjorkmartin) ​- **in progress** 
 +  * Jubileumssittningen (martin, lidbjork) - är det här fortfarande aktuellt? 
 +  * Presentation av styrelsen - **lidbjorks,​ bjarnis, tharos och martins är färdiga. kgs återstår.** 
 +  * Lidbjorks förstärkarbygge med delar från Updates elektronikförråd (liten bildpresentation) (lidbjork) - **färdig** 
 +  * Artikel om Monte Carlo Tree Search (kgs) 
 +  * Stingdagen 
 +  * Updates logga (bjarni) - **påbörjad** 
 +  * Brum, bjarnis datorbygge (bjarni) 
 +  * Nåt litet om wikin och webbsidan? (lidbjork) 
 +  * En artikel om HTTPS och Let's Encrypt (martin) -- **färdig** 
 +  * Ett kort förord till tidningen 
 +  * Intervjuer med utomstående som använder datorer till intressanta saker i jobbet 
 +  * Utställningen på Folkrörelsearkivet 
 + 
 +==== För senare nummer ==== 
   * Bjarnis karta över t-salen, second edition? (bjarni)   * Bjarnis karta över t-salen, second edition? (bjarni)
-  * Presentation av nya styrelsemedlemmar?​ 
-  * Lidbjorks förstärkarbygge med delar från Updates elektronikförråd (liten bildpresentation) (lidbjork) 
   * Böcker och dokumentärer om datorns historia (lidbjork, fler?)   * Böcker och dokumentärer om datorns historia (lidbjork, fler?)
-  * Jubileumssittningen 
   * Utställningar   * Utställningar
-  * Stingdagen+  * Nånting om martins och bjarnis dator Doktor Trivsel (bjarni, martin) 
 +  * Nånting om spekulativ kompilering (martin) 
 +  * Nånting kul om Macintosh SE(/30) och ev SD2SCSI (lidbjork)
   * Updatering (föreläsning)-relaterade artiklar?   * Updatering (föreläsning)-relaterade artiklar?
   * "Fixa dina Mac- och Atari-disketter i *nix" (lidbjork)   * "Fixa dina Mac- och Atari-disketter i *nix" (lidbjork)
-  * Nånting ​kul om Macintosh SE(/30och ev SD2SCSI +  * Nånting om Magica ​(bjarni
-  * Nånting om spekulativ kompilering ​(martin) +  * Hur pontus fick igång sin 2020 (?)
-  * Updates logga (bjarni) +
-  * Brum, bjarnis datorbygge +
-  * Nåt litet om wikin och webbsidan? +
-  * Artikel om Monte Carlo Tree Search (Andreas) +
-  * Nånting om martins och bjarnis dator Doktor Trivsel+
   * MED MERA   * MED MERA
  
projekt/uptime.1461254493.txt.gz · Last modified: 2016/04/21 18:01 by lidbjork