User Tools

Site Tools


projekt:utstaellningar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:utstaellningar [2016/04/13 13:01]
bjarni
projekt:utstaellningar [2017/10/28 07:10]
bjarni [Tidigare]
Line 2: Line 2:
  
 ===== Utställningar ===== ===== Utställningar =====
 +
 +==== Under planering ====
 +
 +  * Eventuellt en utställning på Ångströmlaboratoriet
  
 ==== Pågående ==== ==== Pågående ====
  
-  * [[projekt:​monter_hus_2_2015:​start|Monter]] i hus 2, våning 2+  * [[.:​monter_hus_2_2015:​start|Monter]] i hus 2, våning 2
   * [[admin:​maskiner:​carmen|DECSYSTEM-2060]] i källaren i hus 1   * [[admin:​maskiner:​carmen|DECSYSTEM-2060]] i källaren i hus 1
  
 ==== Tidigare ==== ==== Tidigare ====
  
 +  * [[.:​fa_2017:​start|Folkrörelsearkivet april-maj 2017]]
   * [[Tre ton minidatorer]] på Museum Gustavianum 2012   * [[Tre ton minidatorer]] på Museum Gustavianum 2012
  
projekt/utstaellningar.txt · Last modified: 2017/10/28 07:10 by bjarni