User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:handbok [2015/10/29 14:02]
lidbjork
styrelse:handbok [2017/03/21 21:13]
lidbjork Kuverten var ju fel för fan!
Line 39: Line 39:
  
  
-=== Skapa möteskallelser ===+=== Kalla till möten ===
  
-Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post så att de blir poststämplade senaste 10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt.+Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post till alla betalande medlemmar. Kallelserna måste vara poststämplade senast 10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt. 
 + 
 +**Så här skapar du kallelser** 
 +  * Kallelser ska ligga i underkataloger i ''/update/styrelse/kallelser'' 
 +  * Skapa en ny katalog för det nya mötets kallelser på formen ''/update/styrelse/kallelser/kallelser-h15'' (där h står för höstmöte och 15 för 2015) 
 +  * Se till att medlemsregistret (se ovan) är i sin ordning och kopiera det till den nya kallelsekatalogen. 
 +  * Scriptet ''kallelseraj.plx'' är perlscriptet som skapar en kallelse i postscriptformat för varje medlem i medlemsregistret. Kopiera detta script från en tidigare kallelsekatalog och redigera kopian. Dagordning med tidpunkt för mötet m.m. står inuti scriptet – redigera detta! 
 +  * I höstmöteskallelsen ska inte medlemsavgiften stå specificerad, eftersom den bestäms på just höstmötet. Sätt därför medlemsavgiften till ''undef'' överst i scriptet. Sätt också rätt årtal och eventuell "vänd"-text. (Se kommentarer överst i scriptet).  
 +  * Kör scriptet: ''./kallelseraj.plx < medlemmar''. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar. 
 +  * Gör en provutskrift, korrläs! 
 +  * [[lokaler:t-salen#Skrivaren|Skriv ut]] kallelserna på plusgiropapper, lägg i C5H2-kuvert och posta! 
 +  * Behåll katalogen med kallelser för framtida referens 
 +  * Party like its 1999 och läs gamla kallelser! \o/ 
 + 
 +  * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**
styrelse/handbok.txt · Last modified: 2020/11/02 02:28 by bjarni