User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:handbok [2015/11/02 11:20]
lidbjork Lade till lite trams och en skrivaren-länk
styrelse:handbok [2017/03/21 21:13]
lidbjork Kuverten var ju fel för fan!
Line 41: Line 41:
 === Kalla till möten === === Kalla till möten ===
  
-Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post till alla betalande medlemmar. Kallelserna måste vara poststämplade senaste 10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt.+Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post till alla betalande medlemmar. Kallelserna måste vara poststämplade senast 10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt.
  
 **Så här skapar du kallelser** **Så här skapar du kallelser**
Line 51: Line 51:
   * Kör scriptet: ''./kallelseraj.plx < medlemmar''. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar.   * Kör scriptet: ''./kallelseraj.plx < medlemmar''. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar.
   * Gör en provutskrift, korrläs!   * Gör en provutskrift, korrläs!
-  * [[lokaler:t-salen#Skrivaren|Skriv ut]] kallelserna på plusgiropapper, lägg i C4H2-kuvert och posta!+  * [[lokaler:t-salen#Skrivaren|Skriv ut]] kallelserna på plusgiropapper, lägg i C5H2-kuvert och posta!
   * Behåll katalogen med kallelser för framtida referens   * Behåll katalogen med kallelser för framtida referens
   * Party like its 1999 och läs gamla kallelser! \o/   * Party like its 1999 och läs gamla kallelser! \o/
  
   * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**   * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**
styrelse/handbok.txt · Last modified: 2020/11/02 02:28 by bjarni