User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:handbok [2015/11/02 11:21]
lidbjork Typo
styrelse:handbok [2017/03/21 21:13]
lidbjork Kuverten var ju fel för fan!
Line 51: Line 51:
   * Kör scriptet: ''./kallelseraj.plx < medlemmar''. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar.   * Kör scriptet: ''./kallelseraj.plx < medlemmar''. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar.
   * Gör en provutskrift, korrläs!   * Gör en provutskrift, korrläs!
-  * [[lokaler:t-salen#Skrivaren|Skriv ut]] kallelserna på plusgiropapper, lägg i C4H2-kuvert och posta!+  * [[lokaler:t-salen#Skrivaren|Skriv ut]] kallelserna på plusgiropapper, lägg i C5H2-kuvert och posta!
   * Behåll katalogen med kallelser för framtida referens   * Behåll katalogen med kallelser för framtida referens
   * Party like its 1999 och läs gamla kallelser! \o/   * Party like its 1999 och läs gamla kallelser! \o/
  
   * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**   * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**
styrelse/handbok.txt · Last modified: 2020/11/02 02:28 by bjarni