User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

This is an old revision of the document!


Updates styrelse – handbok

Här samlar vi information om hur man som medlem i Updates styrelse gör olika uppgifter. Bakom varje styrelsepost nedan finns howtos för respektive post.

Lägga in ny medlem

En person blir formellt medlem av Update först när han eller hon betalat medlemsavgiften. Det är i första hand kassören som sköter administrationen av medlemsregistret och inskrivningen av nya medlemmar, och admin som ordnar med konto på datorerna.

Inskrivningen av en ny medlem går i stort sett till så här:

  • Någon tar den nya medlemmens personuppgifter, d.v.s. Förnamn, Efternamn, postadress, nuvarande mailadress, eventuellt telefonnummer, samt önskat användarnamn.
  • Den blivande medlemmen ombeds att genast betala in medlemsavgiften till plusgiro 98 01 45-7.
  • Kassören kollar att inbetalningen registrerats på Updates konto. När så skett skriver kassören in medlemmens uppgifter (se ovan) i medlemsregistret och skickar ett mail till konto@update.uu.se om att kontot ska skapas.
  • Admin skapar användarkontot med önskat användarnamn, samt skickar ett välkomstmail 1) till den nya medlemmen.
1)
/update/admin/anteckningar/konto-brev
styrelse/handbok.1446051973.txt.gz · Last modified: 2015/10/28 18:06 by vol