User Tools

Site Tools


styrelse:kassor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:kassor [2016/02/12 16:20]
lidbjork Typo
styrelse:kassor [2016/02/12 16:21]
lidbjork Småfix
Line 23: Line 23:
 === Ordna behörigheter åt ny kassör === === Ordna behörigheter åt ny kassör ===
  
-När en ny kassör tillträder ska denne få tillgång till Updates bankkonto, e-redovisning och eventuellt betaltkort hos Nordea. Detta ordnar kassören och ordförande (plus eventuella andra firmatecknare) tillsammans så tidigt som möjligt på året genom att fylla i och skicka/​lämna in följande:​ +När en ny kassör tillträder ska denne få tillgång till Updates bankkonto, e-redovisning och eventuellt betaltkort hos Nordea. Detta ordnar kassören och ordförande (plus eventuella andra firmatecknare) tillsammans så tidigt som möjligt på året genom att skicka/​lämna in följande:​ 
-  * [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14077/​9336-internetbanken-foretag-anvandare-behorigheter.pdf|Användare och behörigheter Internetbanken Företag]], en för förra årets kassör vars tillgång ska tas bort, och en för den nya kassören som ska läggas till. +  * Blanketten ​[[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14077/​9336-internetbanken-foretag-anvandare-behorigheter.pdf|Användare och behörigheter Internetbanken Företag]], en för förra årets kassör vars tillgång ska tas bort, och en för den nya kassören som ska läggas till. 
-  * [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14069/​7435-eredovisning-andring-avslut.pdf|Ändring/​avslut av eRedovisning]] för att få tillgång till tjänsten eRedovisning.+  * Blanketten ​[[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14069/​7435-eredovisning-andring-avslut.pdf|Ändring/​avslut av eRedovisning]] för att få tillgång till tjänsten eRedovisning.
   * Kopia på justerat (påskrivet) höstmötesprotokoll från förra året.   * Kopia på justerat (påskrivet) höstmötesprotokoll från förra året.
   * Kopia på [[http://​www.update.uu.se/​stadgar.html|Updates stadgar]].   * Kopia på [[http://​www.update.uu.se/​stadgar.html|Updates stadgar]].
   * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar,​ bevittnade med namnteckning,​ namnförtydligande,​ datum/ort, telefonnummer och adress.   * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar,​ bevittnade med namnteckning,​ namnförtydligande,​ datum/ort, telefonnummer och adress.
-\\+
  
 === Bankgirokontot === === Bankgirokontot ===
styrelse/kassor.txt · Last modified: 2019/01/21 20:03 by lidbjork