User Tools

Site Tools


styrelse:kassor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styrelse:kassor [2016/02/12 16:20]
lidbjork Typo
styrelse:kassor [2016/02/12 16:21]
lidbjork Småfix
Line 23: Line 23:
 === Ordna behörigheter åt ny kassör === === Ordna behörigheter åt ny kassör ===
  
-När en ny kassör tillträder ska denne få tillgång till Updates bankkonto, e-redovisning och eventuellt betaltkort hos Nordea. Detta ordnar kassören och ordförande (plus eventuella andra firmatecknare) tillsammans så tidigt som möjligt på året genom att fylla i och skicka/​lämna in följande:​ +När en ny kassör tillträder ska denne få tillgång till Updates bankkonto, e-redovisning och eventuellt betaltkort hos Nordea. Detta ordnar kassören och ordförande (plus eventuella andra firmatecknare) tillsammans så tidigt som möjligt på året genom att skicka/​lämna in följande:​ 
-  * [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14077/​9336-internetbanken-foretag-anvandare-behorigheter.pdf|Användare och behörigheter Internetbanken Företag]], en för förra årets kassör vars tillgång ska tas bort, och en för den nya kassören som ska läggas till. +  * Blanketten ​[[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14077/​9336-internetbanken-foretag-anvandare-behorigheter.pdf|Användare och behörigheter Internetbanken Företag]], en för förra årets kassör vars tillgång ska tas bort, och en för den nya kassören som ska läggas till. 
-  * [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14069/​7435-eredovisning-andring-avslut.pdf|Ändring/​avslut av eRedovisning]] för att få tillgång till tjänsten eRedovisning.+  * Blanketten ​[[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14069/​7435-eredovisning-andring-avslut.pdf|Ändring/​avslut av eRedovisning]] för att få tillgång till tjänsten eRedovisning.
   * Kopia på justerat (påskrivet) höstmötesprotokoll från förra året.   * Kopia på justerat (påskrivet) höstmötesprotokoll från förra året.
   * Kopia på [[http://​www.update.uu.se/​stadgar.html|Updates stadgar]].   * Kopia på [[http://​www.update.uu.se/​stadgar.html|Updates stadgar]].
   * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar,​ bevittnade med namnteckning,​ namnförtydligande,​ datum/ort, telefonnummer och adress.   * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar,​ bevittnade med namnteckning,​ namnförtydligande,​ datum/ort, telefonnummer och adress.
-\\+
  
 === Bankgirokontot === === Bankgirokontot ===
styrelse/kassor.txt · Last modified: 2016/02/12 16:21 by lidbjork