User Tools

Site Tools


styrelse:kontaktlista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:kontaktlista [2017/10/17 18:48]
kgs
styrelse:kontaktlista [2017/10/18 15:52]
kgs
Line 1: Line 1:
 Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej. Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej.
  
-  * Olle Gällmo (kontaktas av KGS)+  * <del>**Olle Gällmo**; (kontaktas av KGS)</del>
   * Kontakta personer i hus 3   * Kontakta personer i hus 3
-  * Michael Thuné+  * **Michael Thuné**. Kolla om bygget verkligen kommer att ske. 
 +  * **Philipp Rümmer**
styrelse/kontaktlista.txt · Last modified: 2017/11/23 18:44 by kgs