User Tools

Site Tools


styrelse:kontaktlista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:kontaktlista [2017/10/17 18:49]
kgs
styrelse:kontaktlista [2017/11/23 18:44]
kgs
Line 1: Line 1:
 Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej. Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej.
  
-  * Olle Gällmo; kontaktas av KGS) +  * <del>**Olle Gällmo**(kontaktas av KGS)</del> 
-  * Kontakta personer i hus 3 +  * Kontakta personer i hus 4 
-  * Michael Thuné. Kolla om bygget verkligen kommer att ske.+  * **Michael Thuné**. Kolla om bygget verkligen kommer att ske. 
 +  * **Philipp Rümmer**
styrelse/kontaktlista.txt · Last modified: 2017/11/23 18:44 by kgs