User Tools

Site Tools


styrelse:kontaktlista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:kontaktlista [2017/10/17 18:51]
kgs
styrelse:kontaktlista [2017/11/23 18:44]
kgs
Line 1: Line 1:
 Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej. Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej.
  
-  * **Olle Gällmo**; kontaktas av KGS) +  * <del>**Olle Gällmo**; (kontaktas av KGS)</del> 
-  * Kontakta personer i hus 3+  * Kontakta personer i hus 4
   * **Michael Thuné**. Kolla om bygget verkligen kommer att ske.   * **Michael Thuné**. Kolla om bygget verkligen kommer att ske.
 +  * **Philipp Rümmer**
styrelse/kontaktlista.txt · Last modified: 2017/11/23 18:44 by kgs