User Tools

Site Tools


styrelse:kontaktlista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
styrelse:kontaktlista [2017/10/17 18:36]
kgs created
styrelse:kontaktlista [2017/11/23 18:44] (current)
kgs
Line 1: Line 1:
-  - Olle Gällmo (kontaktas av KGS)+Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej. 
 + 
 +  * <del>**Olle Gällmo**; (kontaktas av KGS)</del> 
 +  * Kontakta personer i hus 4 
 +  * **Michael Thuné**. Kolla om bygget verkligen kommer att ske. 
 +  * **Philipp Rümmer**
styrelse/kontaktlista.1508258202.txt.gz · Last modified: 2017/10/17 18:36 by kgs