User Tools

Site Tools


styrelse:kontaktlista

This is an old revision of the document!


Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej.

  1. Olle Gällmo (kontaktas av KGS)
  2. Kontakta personer i hus 3
  3. Michael Thuné
styrelse/kontaktlista.1508258899.txt.gz · Last modified: 2017/10/17 18:48 by kgs