User Tools

Site Tools


styrelse:kontaktlista

This is an old revision of the document!


Lista på personer som bör kontaktas i lokalfrågan. Lägg till nya namn när de hittas. Stryk över kontaktade namn men radera dem ej.

  • Olle Gällmo; (kontaktas av KGS)
  • Kontakta personer i hus 3
  • Michael Thuné. Kolla om bygget verkligen kommer att ske.
  • Philippe Rümmer
styrelse/kontaktlista.1508334209.txt.gz · Last modified: 2017/10/18 15:43 by kgs