User Tools

Site Tools


styrelse:ordf

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styrelse:ordf [2016/12/31 13:37]
martin
styrelse:ordf [2016/12/31 13:40] (current)
martin
Line 30: Line 30:
  
 Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se]],​ gärna 1-2 veckor i förväg. Därefter skickas kallelsen, inklusive informationen ovan, till [[members@update.uu.se]],​ gärna 1-2 veckor i förväg.
 +
 +=== Stingdagen ===
 +I slutet av nollningen anordnar UTN den så kallade [[projekt:​sting|Stingdagen]],​ där föreningar anslutna till Teknat-fakulteten visar upp sig för studenterna.
 +
 +Ordförande ser till att Update anmäls till Stingdagen (vanligtvis får man en fråga från Sting via epost), samt att vi gör något vettigt.
styrelse/ordf.1483187859.txt.gz · Last modified: 2016/12/31 13:37 by martin