Sekreterare

Protokollföring på styrelsemöten

Om du är ny sekreterare, titta i tidigare protokoll i /update/styrelse/protokoll/ för att se hur de är formaterade, och följ samma konventioner i dina protokoll.

Lägg särskilt märke till hur ! i vänsterkanten används för att markera rader som tilldelar uppgifter till personer. Dessa är lämpliga att också föra in i TODOn på wikin.

Att komma ihåg efter varje styrelsemöte: