User Tools

Site Tools


styrelse:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
styrelse:start [2015/08/30 14:08]
lidbjork
styrelse:start [2016/04/22 00:46]
bjarni
Line 1: Line 1:
 ===== Updates styrelse ===== ===== Updates styrelse =====
  
-Updates styrelse består av fem medlemmar. ​De väljs på höstmötet varje år och sitter ett kalenderår i taget.+Updates styrelse består av minst tre, oftast ​femmedlemmar. ​Styrelsen ​väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår,​ vilket för Update infaller med kalenderåret.
  
 === Updates styrelse består av: === === Updates styrelse består av: ===
  
-  * [[ordf|Ordförande]] +  * Ordförande ​[[ordf|(handbok)]] 
-  * [[sekr|Sekreterare]] +  * Sekreterare ​[[sekr|(handbok)]] 
-  * [[kassor|Kassör]] +  * Kassör ​[[kassor|(handbok)]] 
-  * [[ledamot|Två ledamöter]]+  * Ledamöter ​[[ledamot|(handbok)]]
  
 +=== Det här är Updates styrelse 2016: ===
  
-=== Det här är Updates styrelse 2015: === +  ​* **Ordförande** ​Martin Törnwall ​(martin) <​ordf@update.uu.se>​ 
- +  * **Sekreterare** ​Bjarni Juliusson ​(bjarni) <​sekr@update.uu.se>​ 
-  ​* **Ordförande** ​Henrik Lidbjörk ​(lidbjork) <​ordf@update.uu.se>​ +  * **Kassör** ​Henrik Lidbjörk ​(lidbjork) <​kassor@update.uu.se>​ 
-  * **Sekreterare** ​Martin Törnwall ​(martin) <​sekr@update.uu.se>​ +  * **Ledamot** ​Andreas Lindmark ​(KGS) <​ovriga@update.uu.se>​
-  * **Kassör** ​Per Bergqwist ​(normano) <​kassor@update.uu.se>​ +
-  * **Ledamot** ​Bjarni Juliusson ​(bjarni) <​ovriga@update.uu.se>​+
   * **Ledamot** Filip Öfverström (tharo) <​ovriga@update.uu.se>​   * **Ledamot** Filip Öfverström (tharo) <​ovriga@update.uu.se>​
 +
 +**[[handbok|Handbok]]**\\
 +Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration,​ t.ex. medlemsregistret.
 +
 +**[[todo|Todo]]**\\
 +Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden.
 +
styrelse/start.txt · Last modified: 2019/02/17 17:25 by vol