User Tools

Site Tools


styrelse:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:start [2015/10/28 17:02]
lidbjork Ändrade styrelselistan med formen "handbok" efter bjarnis förslag
styrelse:start [2019/02/17 17:25]
vol Fixad för 2019
Line 1: Line 1:
 ===== Updates styrelse ===== ===== Updates styrelse =====
  
-Updates styrelse består av minst fem medlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår,​ vilket för Update infaller med kalenderåret.+Updates styrelse består av minst tre, oftast ​femmedlemmar. Styrelsen väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår,​ vilket för Update infaller med kalenderåret.
  
 === Updates styrelse består av: === === Updates styrelse består av: ===
Line 10: Line 10:
   * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]]   * Ledamöter [[ledamot|(handbok)]]
  
-=== Det här är Updates styrelse ​2015: ===+=== Det här är Updates styrelse ​2019: ===
  
-  * **Ordförande** ​Henrik Lidbjörk ​(lidbjork) <​ordf@update.uu.se>​ +  * **Ordförande** ​Sanna Kurdahl ​(bluerai) <​ordf@update.uu.se>​ 
-  * **Sekreterare** ​Martin Törnwall ​(martin) <​sekr@update.uu.se>​ +  * **Sekreterare** ​Bjarni Juliusson ​(bjarni) <​sekr@update.uu.se>​ 
-  * **Kassör** ​Per Bergqwist ​(normano) <​kassor@update.uu.se>​ +  * **Kassör** ​Madelene Alanenpää ​(himnes) <​kassor@update.uu.se>​ 
-  * **Ledamot** ​Bjarni Juliusson ​(bjarni) <​ovriga@update.uu.se>​ +  * **Ledamot** ​Andreas Lindmark ​(kgs) <​ovriga@update.uu.se>​ 
-  * **Ledamot** ​Filip Öfverström ​(tharo) <​ovriga@update.uu.se>​+  * **Ledamot** ​Emil Bagge (edark) <​ovriga@update.uu.se>​
  
 **[[handbok|Handbok]]**\\ **[[handbok|Handbok]]**\\
 Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration,​ t.ex. medlemsregistret. Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration,​ t.ex. medlemsregistret.
  
 +**[[todo|Todo]]**\\
 +Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden.
 +
 +**[[kontaktlista|Kontaktlista]]**\\
 +Lista på personer som bör kontaktas angående lokalfrågan.
styrelse/start.txt · Last modified: 2020/01/25 14:49 by zeltophil