User Tools

Site Tools


styrelse:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:start [2015/08/30 16:07]
lidbjork
styrelse:start [2020/01/25 14:49] (current)
zeltophil styrelse 2020
Line 1: Line 1:
 ===== Updates styrelse ===== ===== Updates styrelse =====
  
-Updates styrelse består av minst fem medlemmar. ​De väljs på höstmötet varje år och sitter ett kalenderår i taget.+Updates styrelse består av minst tre, oftast ​femmedlemmar. ​Styrelsen ​väljs på höstmötet varje år och sitter ett verksamhetsår,​ vilket för Update infaller med kalenderåret.
  
 === Updates styrelse består av: === === Updates styrelse består av: ===
  
-  * [[ordf|Ordförande]] +  * Ordförande ​[[ordf|(handbok)]] 
-  * [[sekr|Sekreterare]] +  * Sekreterare ​[[sekr|(handbok)]] 
-  * [[kassor|Kassör]] +  * Kassör ​[[kassor|(handbok)]] 
-  * [[ledamot|Två ledamöter]]+  * Ledamöter ​[[ledamot|(handbok)]]
  
 +=== Det här är Updates styrelse 2020: ===
  
-=== Det här är Updates styrelse 2015: ===+  * **Ordförande** Anke Stüber (zeltophil) <​ordf@update.uu.se>​ 
 +  * **Sekreterare** Bjarni Juliusson (bjarni) <​sekr@update.uu.se>​ 
 +  * **Kassör** Madelene Alanenpää (himnes) <​kassor@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** Sanna Kurdahl (bluerai) <​ovriga@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** Andreas Lindmark (kgs) <​ovriga@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** Erik Karlsson (erik) <​ovriga@update.uu.se>​ 
 +  * **Ledamot** Marcus Jansson (mackster) <​ovriga@update.uu.se>​
  
-  ​* **Ordförande** Henrik Lidbjörk (lidbjork) <​ordf@update.uu.se> +**[[handbok|Handbok]]**\\ 
-  * **Sekreterare** Martin Törnwall (martin) <​sekr@update.uu.se>​ +Här finns information om styrelsens uppgifter och diverse administration,​ t.ex. medlemsregistret
-  * **Kassör** Per Bergqwist (normano) <​kassor@update.uu.se> + 
-  * **Ledamot** Bjarni Juliusson (bjarni) <​ovriga@update.uu.se>​ +**[[todo|Todo]]**\\ 
-  * **Ledamot** Filip Öfverström (tharo) <​ovriga@update.uu.se>+Minnesanteckningar för styrelsemedlemmarnas åtaganden
 + 
 +**[[kontaktlista|Kontaktlista]]**\\ 
 +Lista på personer som bör kontaktas angående lokalfrågan.
styrelse/start.1440943632.txt.gz · Last modified: 2015/08/30 16:07 by lidbjork